Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Paskelbtas konkursas

2013-05-24

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos skelbia konkursą Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Antrosios valdybos viršininko (statutinis valstybės tarnautojas, A lygis, 16 kategorija) pareigoms. Pareigybės aprašymas.

Pretendentas turi pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą.

6. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti, ar pretendentas atitinka pareigybės, kuriai paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas. 

Jei Pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, bei bus vertinama pretendento atitiktis fizinio pasirengimo reikalavimams.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (Žin., 2000, Nr. 39-1088; 2008, Nr. 135-5230) 10, 11, 12, straipsniais, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1R-116 (Žin., 2010, Nr. 62-3072) ir Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2006, Nr. 73-2784), 26–30, 32–57, 59–62 punktais.

Konkursas eiti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Antrosios valdybos viršininko pareigas vyks 2013 m. liepos 19 d. 8.50 val. Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos L. Sapiegos g. 1, Vilnius.

Pretendentai dalyvaujantys konkurse: Darius Kubilius, Dainius Sušinskas, Giedrius Vaikšnys.

Konkurso komisijos sudėtis

Pretendentų dokumentai priimami iki 2013 m. birželio 6 d., pateikiant asmeniškai arba siunčiant registruotu laišku, adresu Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisės ir personalo skyrius (407, 414 kab.), L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.

Įstatymų ir kitų teisės aktų, iš kurių nuostatų sudaromi testo klausimai, susiję su Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Antrosios valdybos viršininko funkcijomis, sąrašas.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  tel. (8 5) 271 9016, (8 5) 271 9018.