Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Paskelbtas konkursas

2013-06-07

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos skelbia konkursą Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 11 kategorija) pareigoms. Pareigybės aprašymas.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (prašyme nurodant, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo 15 punkto reikalavimams).

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (deklaracija gali būti pildoma vietoje, pateikus dokumentus asmeniškai)

5. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Jeigu pretendentų  pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, pretendentai privalo pateikti dokumentus konkurso dieną jiems praneštu laiku. Pretendentų pateikti dokumentai su registruotu laišku gautomis dokumentų kopijomis, kurios nepatvirtintos notaro, sutikrinami iki konkurso pradžios ir grąžinami pretendentams.  

Atrankos būdas – egzaminas raštu ir žodžiu.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2013 m. birželio 20 d., adresu Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisės ir personalo skyrius (204 kab.), L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  (8 5) 271 9016, eugenijus.suliokas@kaldep.lt, skelbimas paskelbtas 2013-06-07 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 26015.

Teisės aktų, susijusių su pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijomis, sąrašas

Konkurso komisija kandidatams pateiks 30 testo klausimų sudarytų iš aukščiau nurodytų teisės aktų ir 70 testo klausimų  paskelbtų Konkurso dieną  Vidaus reikalų ministerijos  Valstybės tarnautojų registre (įstatymų  ir kitų teisės aktų sąrašas paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6-ame priede (Žin., 2002, Nr. 65-2654).

Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654).