Informacija apie VIMA bankrotą


2023 m. birželio 13 d. įvyko bankrutuojančios Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ antrasis kreditorių susirinkimas.

 

Minėto susirinkimo metu kreditorių dauguma pritarė nemokumo administratoriaus siūlymui pateikti teismui prašymą priimti nutartį pripažinti Valstybės įmonę „Mūsų amatai“  bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Susirinkimo metu taip pat priimtas siūlymas atlikti Valstybės įmonės „Mūsų amatai“  valdomų transporto priemonių (kelių, statybinių, geležinkelio) vertinimą bei artimiausiame kreditorių susirinkime spręsti dėl transporto priemonių pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo.

 

Susirinkimo metu kreditoriai taip pat patvirtino administravimo išlaidų sąmatą, administravimo išlaidų naudojimo ir mokėjimų atlikimo tvarką.


2023 m. vasario 28 d. įvyko bankrutuojančios Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pirmasis kreditorių susirinkimas. Pirmajam kreditorių susirinkimui pirmininkavo Lietuvos kalėjimų tarnyba.

 

Kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkta Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Minėto susirinkimo metu kreditorių dauguma nusprendė nuteistųjų darbinės veiklos organizavimui Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ naudojamą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą perduoti valdyti, naudotis patikėjimo teise Lietuvos kalėjimų tarnybai.

 

Susirinkimo metu kreditoriai taip pat nustatė informacijos apie bankroto procesą teikimo tvarką bei kreditorių susirinkimų organizavimo ir balsavimo elektroninėmis priemonėmis kreditorių susirinkime tvarką.


 

Informacija atnaujinta 2023 m. birželio 30 d. 13:17