Informacija apie VIMA bankrotą


2023 m. vasario 28 d. įvyko bankrutuojančios Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pirmasis kreditorių susirinkimas. Pirmajam kreditorių susirinkimui pirmininkavo Lietuvos kalėjimų tarnyba.

 

Kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkta Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Minėto susirinkimo metu kreditorių dauguma nusprendė nuteistųjų darbinės veiklos organizavimui Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ naudojamą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą perduoti valdyti, naudotis patikėjimo teise Lietuvos kalėjimų tarnybai.

 

Susirinkimo metu kreditoriai taip pat nustatė informacijos apie bankroto procesą teikimo tvarką bei kreditorių susirinkimų organizavimo ir balsavimo elektroninėmis priemonėmis kreditorių susirinkime tvarką.


 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. kovo 3 d. 17:03