Naujienos

Tarptautinė darbo grupė kuria mokymo programas

Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2021 m. rugsėjo 15 – 16 d. vyksta dinaminės apsaugos mokymo programų rengimo tarptautinės darbo grupės susitikimas ir diskusijos.

Projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“, finansuojamo 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ lėšomis, įgyvendinimo metu bus parengtos keturios mokymo programos visų grandžių pataisos pareigūnams ir Kalėjimų departamento Mokymo centro lektoriams. Projekto metu parengtos programos bus naudojamos pataisos pareigūnų ir Kalėjimų departamento Mokymo centro lektorių ugdymo procese.

Tarptautinės darbo grupės veikloje dalyvauja Kalėjimų departamento, Kalėjimų departamento Mokymo centro, Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos, Vilniaus pataisos namų atstovai, iš Norvegijos į Lietuvą yra atvykę Pataisų tarnybos direktorato ir Pataisų tarnybos universiteto kolegijos atstovai. Tarptautinė darbo grupė taip pat lankysis Vilniaus pataisos namuose ir Vilniaus pusiaukelės namuose.

Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 15 d. 16:18

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?