Naujienos

Šiaulių kalėjime įvyko naujo spektaklio premjera

2023-05-25

Lietuvos kalėjimų tarnybos Šiaulių kalėjime įvyko naujo spektaklio „Balius pirtyje“ premjera pagal Vytauto Rimkevičiaus parašytą pjesę. Spektaklio režisierius – Šiaulių kalėjimo ūkio aptarnavimo būrio nuteistasis V. L. šį kartą į spektaklio kūrimą įtraukė ir keletą nuteistųjų, bausmę atliekančių kamerose, tarp kurių buvo ir nuteistų iki gyvos galvos. Nuteistieji premjerai ne vieną savaitę intensyviai ruošėsi: rinko ir patys kūrė atributus spektakliui, dekoracijas, repetavo, kalėjime esančioje koplyčioje sukūrė gana teatrišką aplinką.

 

Pažiūrėti spektaklio atvyko dalis kamerose bausmę atliekančių nuteistųjų, taip pat ir gausus būrys Šiaulių kalėjimo darbuotojų.

 

Spektaklio metu žiūrovams buvo sukurta gera atmosfera, spektaklio tematika ir turinys nemažai priminė ir pačių nuteistųjų istorijas. Spektaklio metu pasijuokta iš savo pačių nuodėmių ar nuklydimų. Reginio pabaigoje į iškeltą klausimą „kas yra perauklėjimas“ atsakyti aktoriai suteikė progą ir keletui Šiaulių kalėjimo darbuotojų. Pasirengimas spektakliui ir įdėtas darbas nenuėjo veltui – visi teatro salę paliko su gera nuotaika ir pilni įspūdžių. Nemažai naujų aktorių – nuteistųjų puikiai įsijautė į atliekamo personažo vaidmenį ir profesionaliai suvaidino.

 

Laikinai einantis Šiaulių kalėjimo viršininko pareigas Paulius Blažukas nuteistiesiems palinkėjo geros tolesnės kūrybos ir naujų idėjų. Spektakliui pasibaigus, režisierius nuteistasis V. L. Šiaulių kalėjimo darbuotojams už indėlį padedant įgyvendinti ir realizuoti spektaklį įteikė savo gamybos atminimo skulptūrėles, kuriose ant grandinėmis pritvirtinto akmens stovi angeliukas. Skulptūrėlę įprasmina užrašas su V. Šekspyro fraze „Gyvenimas – tai didžiulė scena, kurioje kiekvienas ką nors vaidina“.

 

Tai – jau ne pirmas V. L. Šiaulių kalėjime sukurtas, režisuotas ir rodytas spektaklis. Pernai pagal N. Gogolio pjesę pastatytą spektaklį „Revizorius“ žiūrėjo ne tik Šiaulių kalėjimo (tuo metu – tardymo izoliatoriaus) darbuotojai ir čia laikomi nuteistieji, tačiau ir svečiai iš Teisingumo ministerijos, Kalėjimų tarnybos (tuo metu – departamento). Išvažiuojamasis spektaklis taip pat buvo pristatytas ir Panevėžio kalėjime (tuo metu – pataisos namai) laikomoms nuteistosioms. Be „Revizoriaus“, prieš pat 2022 m. šv. Kalėdas Šiaulių miesto moksleiviams nuteistieji du kartus rodė spektaklį „Kaip Grinčas kalėdas vogė“.

 

Tikėtina, kad „dramos teatras“ Šiaulių kalėjime sėkmingai veiks ir toliau, o žiūrovams bus pristatytas dar ne vienas dramos kūrinys bei į naujų spektaklių rengimą bus įtraukta vis daugiau kamerose bausmę atliekančių nuteistųjų, bus atrasti nauji talentingi aktoriai.

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 25 d. 11:41