Naujienos

Dėl bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis

2022-08-01

Kalėjimų departamentas, įgyvendindamas 2014–2021 m. Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ tiesioginio finansavimo projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“, liepos mėn. paskelbė konkursą nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektams nuteistųjų resocializacijos srityje. Konkurso tikslas – atrinkti NVO projektus, kurie leis pasiūlyti nuteistiesiems jiems aktualią pagalbą ir plėtoti prasmingą bendradarbiavimą tarp NVO ir įkalinimo įstaigų.

Dėkojame nevyriausybinėms organizacijoms už dalyvavimą teikiant pastabas ir pasiūlymus Projektų, skirtų įgyvendinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis koncepciją, atrankos konkurso organizavimo tvarkos aprašui ir skelbia, sekdamas užtikrinti grįžtamąjį ryšį, minimo aprašo pastabų derinimo lentelę.

Nevyriausybinių organizacijų pateiktų pastabų derinimo lentelę rasite čia: Projektų, skirtų įgyvendinti kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis koncepciją, atrankos konkurso organizavimo tvarkos aprašo derinimas

 

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 2 d. 12:51