Naujienos

Bausmių vykdymo sistemos reforma pristatoma laisvės atėmimo įstaigų darbuotojams

Kalėjimų departamentas bei jam pavaldžių įstaigų vadovai organizuoja bausmių vykdymo sistemos reorganizavimo pristatymą darbuotojams. Nuo šiandien pradedamos konsultavimo ir informavimo procedūros.

Kalėjimų departamento komanda susitinka su atskirų bausmių vykdymo įstaigų darbuotojais. Šiandien toks susitikimas vyko su Kauno tardymo izoliatoriuje dirbančiais pareigūnais ir darbuotojais.

Susitikimų metu yra pristatoma, kokie reorganizavimo veiksmai jau atlikti ir kokius dar būtina atlikti iki gruodžio 31 dienos. Taip pat pristatoma Lietuvos kalėjimų tarnybos prie LR Teisingumo ministerijos planuojama organizacinė struktūra, planuojami pokyčiai saugumo bei resocializacijos srityse, taip pat reorganizavimo sukeltų padarinių švelninimo priemonės bei 2023 – 2025 m. planuojama įgyvendinti pažangos priemonė.

Susitikimai su darbuotojais:

2022 m. rugpjūčio 22 dieną organizuojamas susitikimas su Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojais.

2022 m. rugpjūčio 24 dieną vyks susitikimai su Marijampolės ir Alytaus pataisos namų darbuotojais.

2022 m. rugpjūčio 26 dieną planuojami susitikimai su Vilniaus pataisos namų ir Kalėjimų departamento Mokymo centro darbuotojais.

2022 m. rugpjūčio 29 dieną planuojami susitikimai su Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir Panevėžio pataisos namų darbuotojais.

2022 m. rugpjūčio 31 dieną planuojami susitikimai su Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojais.

Laisvės atėmimo įstaigų darbuotojai kviečiami į susitikimus dalyvauti pristatymuose ir diskusijose.

Kilus klausimams susijusiems su planuojamais įgyvendinti pokyčiais, kviečiame rašyti pertvarka@kaldep.lt ir gauti informaciją tiesiogiai apie Jums rūpimus klausimus dėl pertvarkos bausmių vykdymo sistemoje.

Informacija atnaujinta 2022 m. rugpjūčio 22 d. 17:03

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?