Naujienos

Moduliniai kompleksai, nauji sporto aikštynai, atnaujinta infrastruktūra – tai tik dalis 2020 metais nuveiktų darbų

2020 metais gerėjo ir pareigūnų darbo sąlygos, ir nuteistųjų bausmės atlikimo sąlygos. Didžioji dalis šių darbų finansuoti Verslo skatinimo fondo plane numatytomis lėšomis (daugiau kaip 15 mln.), taip pat daugiau lėšų pareigūnų darbo bei nuteistųjų laikymo sąlygoms gerinti skirta iš biudžeto (daugiau kaip 5 mln.).

Vienas šių metų bausmių vykdymo sistemos prioritetinių tikslų – saugių pataisos pareigūnų darbo sąlygų užtikrinimas. Vien specialiosioms priemonėms ir aprangai įsigyti, jiems atnaujinti, skirta beveik 1 mln. Eurų (2019 m. įsigyta ir Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms perduota specialiųjų ir kitų techninių priemonių už 700 tūkst. eurų.).

2020 m. įsigyta daugiau nei 900 vnt. dujų balionėlių, daugiau nei 1 000 vaizdo registratorių, daugiau nei 1 000 elektros šoko užtaisų, taip pat nešiojamųjų radijo ryšio stotelių, nešiojamųjų metalo detektorių, taktinių pirštinių ir liemenių, specialiosios ir antiriaušinės aprangos bei kitų specialiųjų ir techninių priemonių daugiau kaip už 600 tūkst. eurų. Pataisos įstaigose įrengta pavojaus signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir apsaugos, kitų saugumą garantuojančių sistemų už beveik 100 tūkst. eurų. Taip pat nemažai investicijų skirta administracinėms patalpoms remontuoti, apšvietimo, inžinerinėms ir kitoms elektroninėms saugos priemonėms atnaujinti.

Siekiant didinti probacijos pareigūnų saugumą, Lietuvos probacijos tarnybai nupirkta elektros šoko prietaisų, dujų balionėlių ir vaizdo registratorių.

Nuteistųjų (suimtųjų) bausmės atlikimo ir laikymo sąlygų gerinimas – kitas bausmių vykdymo sistemos prioritetinis tikslas siekiant, kad laisvės atėmimo vietose būtų sudarytos orios bei visuomenės gyvenimo standartus atitinkančias gyvenimo sąlygos, kiek įmanoma mažinančios neigiamus laisvės atėmimo padarinius, suteikiančios nuteistiesiems galimybes ugdyti socialinius, darbo ir bendravimo įgūdžius, būtinus sėkmingai integracijai į visuomenę išėjus į laisvę.

Šią vasarą Marijampolės pataisos namuose atidarytas pirmasis modulinis gyvenamasis kompleksas, skirtas nuteistiesiems. Tai pirmasis toks projektas bausmių vykdymo sistemos įstaigose. Jame įrengtos 64 gyvenamosios vietos nuteistiesiems, kuriems skiriama ne mažiau 5 kv. m ploto, įrengtas dušas, virtuvėlė.

Marijampolės pataisos namuose tokiu pačiu principu pradėta statyti ir atviroji kolonija, kurioje bus įrengtos 76 gyvenamosios vietos nuteistiesiems. Modulinis sektorius su 96 vietomis kitų metų pradžioje išdygs ir Alytuje. Viešieji pirkimai vykdomi ir dėl modulinių gyvenamųjų kompleksų įrengimo Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje. Jau kitais metais geresnėmis gyvenamosiomis sąlygomis moduliniuose kompleksuose galės naudotis daugiau kaip 400 nuteistųjų.

Nuteistųjų (suimtųjų) gyvenimo sąlygoms gerinti ieškoma ir kitų sprendimų – remontuojamos pataisos įstaigų turimos patalpos įrengiant jose kamerų tipo gyvenamąsias vietas. Šiais metais suremontavus senas patalpas jau įrengta beveik 150 kamerų tipo gyvenamųjų vietų.

Rudenį suremontuoti Vilniaus pataisos namų 2-ojo gyvenamojo korpuso 2 ir 3 aukštai, jie pritaikyti tardymo izoliatoriaus reikmėms. Atnaujinama visa įranga, įrengta signalizacija ir kitos modernios saugumo priemonės. Kauno tardymo izoliatoriuje į kamerų tipo gyvenamąsias vietas pertvarkytas vienas bendrabučio aukštas.

Pradėta Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos bendrabučio rekonstrukcija – ją pabaigus bus įrengta dar 120 kamerų tipo vietų nuteistiesiems. Planuojama, kad iki 2024 metų kamerų tipo gyvenamosiose vietose gyventų apie pusė visų nuteistųjų (šiuo metu tokiomis sąlygomis gyvena daugiau nei 22 proc.).

Šiais metais pradėti ir pusiaukelės namų Panevėžio mieste įrengimo darbai. Juose kitų metų pradžioje planuojama įrengti 28 vietas. Šiuo metu pusiaukelės namuose yra 95 vietos.

Didelis dėmesys šiemet skirtas ir sporto infrastruktūrai gerinti – visose pataisos įstaigose įrengtos naujos ar atnaujintos senos sporto aikštelės, nupirkti nauji sporto įrengimai ir treniruokliai.

Laisvės atėmimas ar apribojimas jau pats savaime yra bausmė. Todėl būtina imtis visų galimų priemonių, kurios padėtų užtikrinti orias bei visuomenės gyvenimo standartus atitinkančias gyvenimo sąlygas, kiek įmanoma mažintų neigiamus laisvės atėmimo padarinius, suteiktų nuteistiesiems galimybes ugdyti socialinius, darbo ir bendravimo įgūdžius, būtinus sėkmingai integracijai į visuomenę išėjus į laisvę. Bausmių vykdymo sistemos infrastruktūros gerinimas ne tik užtikrins geresnes pareigūnų darbo bei nuteistųjų (suimtųjų) gyvenimo sąlygas, bet ir garantuos didesnį saugumą tiek laisvės atėmimo bausmę atliekantiems, tiek juos prižiūrintiems asmenims, tiek ir visuomenei.

 

Informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 31 d. 10:27

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos