Naujienos

Kalėjimų departamentas: apie viešuosius pirkimus įgyvendinant Ekonomikos skatinimo planą

Kalėjimų departamentas, atsižvelgdamas į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, kuria keliami klausimai dėl bausmių vykdymo sistemos įstaigų vykdytų viešųjų pirkimų, kurių pagrindu pasirašytose sutartyse buvo numatyti avansiniai mokėjimai, teikia savo poziciją.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą (toliau – Ekonomikos skatinimo planas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 Kalėjimų departamentui buvo skirta 15,262 mln. Eur. Šias lėšas numatyta panaudoti (dalis lėšų jau panaudota) prioritetinėms bausmių vykdymo sistemos iniciatyvoms įgyvendinti ir ilgalaikių problemų sprendimui spartinti: infrastruktūrai atnaujinti (užtikrinant laisvės atėmimo vietų saugumą, tinkamas darbo sąlygas, orias ir standartus atitinkančias kalinimo sąlygas, gerinant resocializacijos sąlygas ir kt.), technologiniams saugumo sprendimams diegti, pareigūnams ir darbuotojams aprūpinti trūkstamomis darbo priemonėmis ir kt.

Ekonomikos skatinimo planui įgyvendinti lėšos buvo skirtos tik 2020 metams, todėl už visas prekes, paslaugas ir darbus turi būti atsiskaityta 2020 m. Atsižvelgiant į ilgus viešųjų pirkimų procedūrų bei prekių pristatymo terminus (įskaitant ir dėl COVID-19 sutrikusių medžiagų tiekimo grandinių), prekių, kurių pristatymas galimas tik 2021 m., įsigijimas nenumatant avanso yra neįmanomas. Atsižvelgiant į tai bei siekiant įgyvendinti minėtą planą, sutartyse buvo numatyti avansiniai mokėjimai.

Pažymime, kad Kalėjimų departamentas, įgyvendindamas Ekonomikos skatinimo plano priemones ir vykdydamas pirkimus, įvertino rizikas, susijusias su avansiniais mokėjimais.

Birželio mėnesį buvo kreiptasi į Teisingumo ministeriją konsultacijos dėl galimybės sutartyse numatyti iki 100 proc. avansinius mokėjimus tiekėjams bei pateikti rekomendacijas dėl papildomų sąlygų, kurias tikslinga būtų įtraukti į pirkimo dokumentus (pirkimo-pardavimo sutartis), siekiant užtikrinti tiek teisėtumo ir racionalumo principų laikymąsi, tiek tinkamą tiekėjų ir perkančiosios organizacijos interesų balansą. Teisingumo ministerijai pateikus vertinimą, kad galima sutartyse numatyti 100 proc. avansinius mokėjimus, bei atsižvelgus į Teisingumo ministerijos rekomendacijas, į sutartį buvo įtrauktos nuostatos, užtikrinančios užsakovo interesų užtikrinimą:

-pirkimo dokumentuose buvo numatyta, kad tiekėjas privalo pateikti pirkėjui banko avanso grąžinimo užtikrinimo garantiją visai avansinio mokėjimo sumai. Tai reiškia, kad tiekėjui neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, bankas garantuoja avansinio mokėjimo grąžinimą;

-tiekėjas privalėjo pateikti pirkėjui pagrįstą prašymą dėl avansinio mokėjimo, kuriame nurodytų, kaip bus naudojamas avansas sutartinių įsipareigojimų vykdymui, pateikiant turimus įrodymus apie planuojamas įsigyti žaliavas bei numatytas kitas patiriamas išlaidas;

-sutarties tinkamam įvykdymui užtikrinti tiekėjas privalėjo pateikti pirmo pareikalavimo neatšaukiamą besąlyginę Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą, kuris galiotų visą sutarties galiojimo laiką, apimantį prekių pristatymo, sumontavimo ir apmokėjimo už prekes terminą;

-sutarties projekte taip pat yra numatytos sankcijos tiekėjui dėl netinkamo sutarties vykdymo, t. y. jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluotų pateikti prekes (jų dalį) ir nepateiktų pirkėjui pagrįstų įrodymų, pateisinančių vėlavimą, pirkėjas turi teisę kreiptis dėl sutarties įvykdymo užtikrinime numatytos draudimo išmokos išmokėjimo bei papildomai reikalauti iš tiekėjo nustatytų delspinigių sumokėjimo.

Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant Ekonomikos skatinimo planą taip pat buvo vadovautasi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl šio plano priemonių vykdymo: paankstinti prekių ir paslaugų įsigijimus, peržiūrėti sudarytas galiojančias sutartis ir, jei numatyta sutarties nuostatose, susiderinti su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais ir atlikti jiems skirtus avansinius mokėjimus ar mokėjimus dalimis.

Kalėjimų departamentas ėmėsi visų galimų priemonių siekdamas užtikrinti tiek tinkamą sutarties įvykdymą, tiek avansinio mokėjimo rizikų pašalinimą, tiek Ekonomikos skatinimo plano priemonių įgyvendinimą.

Informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 31 d. 15:25

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos