Naujienos

Informacija dėl prevencinių priemonių pataisos įstaigose

Pataisos įstaigose karantinas paskelbtas  nuo 2020 m. vasario 28 d. iki ekstremalios situacijos Lietuvos Respublikoje atšaukimo.
Lietuvos pataisos įstaigose:
- draudžiamas asmenų lankymasis (išskyrus susitikimus su gynėjais);
 - nevyksta masiniai renginiai;
- maksimaliai apribotas nuteistųjų, kurie gyvena įstaigos viduje ir turi teisę išvykti be palydos ir be sargybos, judėjimas už įstaigos ribų;
- sustabdytos asmenų, laikomų įkalinimo įstaigose, trumpalaikės išvykos į namus;
- nevyksta ilgalaikiai ir trumpalaikiai pasimatymai.
Nuteistieji, per pastarąsias savaites konvojuoti iš užsienio valstybių ir kurie bus perduoti į Lietuvą valstybės lygio ekstremalios situacijos metu, laikomi  izoliuoti nuo kitų asmenų mažiausiai 14 dienų.
Nuteistieji ir suimtieji, naujai atvykę  į įstaigas, valstybės lygio ekstremalios situacijos metu laikomi izoliuoti nuo kitų asmenų mažiausiai 14 dienų.
Be neatidėliotinos būtinybės, neorganizuojamas nuteistųjų ir suimtųjų perkėlimas iš vienos įstaigos į kitą.
Atidėtas nuteistųjų, kuriems paskirtas areštas ir kurie patys atvyko į pataisos įstaigą atlikti arešto bausmės arba iš anksto susisiekė su administracija dėl bausmės atlikimo, bausmės atlikimas trims mėnesiams. Apribotos vykdomos resocializacijos programos, išskyrus tęstinumo reikalaujančias programas.
Lietuvos probacijos tarnyba vykdo individualų darbą su prižiūrimaisiais telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis, išskyrus atvejus, kai individualų darbą vykdyti neatidėliotinai būtina bei iki atskiro nurodymo nevykdo resocializacijos programų ir kitų grupinių užsiėmimų.
Darbuotojai ir laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys informuoti apie privalomas priemones, skirtas užkirsti kelią  viruso plitimui (būtinybę laikytis asmens higienos, dezinfekuoti dažniausiai naudojamus  paviršius, vėdinti patalpas, stebėti savo savijautą, apie jos pablogėjimą nedelsiant pranešti įstaigos darbuotojams arba tiesioginiam vadovui). Laisvės atėmimo vietų įstaigoms nurodyta tarnybinėse patalpose, darbuotojams visą parą prieinamose saugiose vietose paruošti apsaugos priemones.
Dalies darbuotojų, kurie nevykdo tiesioginio darbo su nuteistaisiais, darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas įstaigos uždavinių ir funkcijų vykdymas. Atšaukti visi kvalifikacijos tobulinimo, sporto, kultūriniai renginiai,  susitikimai, pasitarimai ar kiti  susibūrimai įstaigų viduje, jei tai nesusiję su neatidėliotinu įstaigos uždavinių atlikimu ar nėra skiri viruso (COVID-19) rizikai ir pasekmėms suvaldyti.
Įsteigtas Kalėjimų departamento Ekstremalių situacijų operacijų centras, kuris nuolat renka  įstaigų teikiamą informaciją apie prevencines priemones ir  esamą situaciją, susijusią su viruso (COVID-19)  prevencija, analizuoja galimas grėsmes, rengia teisės aktus ir koordinuoja reagavimo veiksmus. Laisvės atėmimo vietų įstaigose numatytos priemonės,  jei koronavirusui būdingais simptomais imtų skųstis asmenys, laikomi įkalinimo įstaigose. Šiuo metu įkalinimo įstaigose tokių asmenų nėra.

Informacija atnaujinta 2020 m. kovo 16 d. 14:50

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos