Naujienos

Informacija apie situaciją dėl COVID-19 bausmių vykdymo sistemoje

Darbuotojų ir nuteistųjų sveikatos stebėsena pataisos įstaigose vykdoma nuolat. Siekiant užkardyti koronaviruso infekcijos plitimą, taikoma profilaktinių kompleksinių priemonių visuma, matuojama atvykstančių į įstaigą temperatūra. Įstaigų tarnybinėse ir bendrojo naudojimo  patalpose, nuteistųjų gyvenamosiose zonose vykdoma dezinfekcija, patalpos valomos. Dezinfekuojamos įstaigos transporto priemonės, ypatingas dėmesys yra skiriamas konvojuoti skirtoms transporto priemonėms.

Laisvės atėmimo įstaigų pareigūnai ir darbuotojai, turintys tiesioginių kontaktų su suimtaisiais ar nuteistaisiais, prevenciškai tiriami dėl koronaviruso infekcijos (COVID-19). Atlikta beveik 8,5 tūkst.įstaigų darbuotojų tyrimų. Taip pat tiriaminuteistieji (suimtieji), šiuo metu jau ištirta daugiau kaip 4,5 tūkst. asmenų.

Nuteistieji ir suimtieji, naujai atvykę  į įstaigas, taip pat nuteistieji, konvojuoti iš užsienio valstybių ir perduoti į Lietuvą valstybės lygio ekstremalios situacijos metu, laikomi  izoliuoti nuo kitų asmenų mažiausiai 14 dienų. Be neatidėliotinos būtinybės, neorganizuojamas nuteistųjų ir suimtųjų perkėlimas iš vienos įstaigos į kitą.

Karantine laikoma 513 nuteistųjų (suimtųjų) (iš jų 167 kaip naujai atvykę į pataisos įstaigas iš Lietuvos teritorijos bei iš užsienio valstybių, 346 asmuo, kaip turėję ar galėję turėti kontaktą su asmeniu, kuriam patvirtintas koronavirusas, ar asmeniu, kuris stebimas).

Saviizoliacijoje yra 49 darbuotojai.

COVID-19 liga patvirtinta 243 nuteistųjų (suimtųjų) (pateikiami apibendrinti duomenys nuo š. m. rugsėjo vid.):

45 – Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje (šiuo metu serga 11);

17 – Šiaulių tardymo izoliatoriuje (šiuo metu serga 13);

128 – Marijampolės pataisos namuose (iš jų 50 Kybartų sektoriuje) (šiuo metu serga 127);

16 – Kauno tardymo izoliatoriuje (šiuo metu serga 15);

31 – Vilniaus pataisos namuose (šiuo metu serga 31);

5 – Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (LAVL) (šiuo metu serga 4);

1 – Panevėžio pataisos namuose (atvyko atlikti arešto bausmės).

COVID-19 liga patvirtinta 231 pataisos įstaigų pareigūnui ir darbuotojui (pateikiami apibendrinti duomenys nuo š. m. rugsėjo vid.):

22 – Kauno tardymo izoliatoriuje;

23 – Šiaulių tardymo izoliatoriuje;

59 – Laisvės atėmimo vietų ligoninėje;

35 – Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje;

35 – Marijampolės pataisos namuose (7 iš jų Kybartų sektoriuje);

35 – Vilniaus pataisos namuose;

13 – Alytaus pataisos namuose;

9 – Panevėžio pataisos namuose.

Šiuo metu serga 110 darbuotojų.

Darbuotojai ir laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys informuoti apie privalomas priemones, skirtas užkirsti kelią virusui plisti (būtinybę laikytis asmens higienos, dezinfekuoti dažniausiai naudojamus  paviršius, vėdinti patalpas, stebėti savo savijautą, apie jos pablogėjimą nedelsiant pranešti įstaigos darbuotojams arba tiesioginiam vadovui).

Laisvės atėmimo vietų įstaigų tarnybinėse patalpose, darbuotojams visą parą prieinamose saugiose vietose paruoštos apsaugos priemonės. Įstaigų informaciniuose stenduose skelbiama informacija, kaip saugotis nuo koronaviruso, kaip elgtis, pajutus pirmuosius simptomus.

Įstaigų tarnybinėse ir bendrojo naudojimo  patalpose, nuteistųjų gyvenamosiose zonose vyksta dezinfekcija, bendruomenė aprūpinama dezinfekcinėmis priemonėmis.

Dalies darbuotojų, kurie nevykdo tiesioginio darbo su nuteistaisiais, darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas įstaigos uždavinių ir funkcijų vykdymas. Atšaukti visi kvalifikacijos tobulinimo, sporto, kultūriniai renginiai,  susitikimai, pasitarimai ar kiti  susibūrimai įstaigų viduje, jei tai nesusiję su neatidėliotinu įstaigos uždavinių atlikimu ar nėra skiri viruso (COVID-19) rizikai ir pasekmėms suvaldyti.

SVARBU. Atsižvelgus į epidemiologinę situaciją šalyje bei siekiant mažinti koronaviruso plitimo tikimybę bausmių vykdymo sistemos įstaigose, spalio 29 d. pakeistos Rekomendacijos Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, metu, patvirtintos Kalėjimų departamento direktorius 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-167.

Jose nustatyta, kad iki atskiro Kalėjimų departamento direktoriaus nurodymo, visose laisvės atėmimo vietų įstaigose sustabdomas asmenų, atvykstančių į trumpalaikius pasimatymus su suimtaisiais ir nuteistaisiais, patekimas į šias įstaigas. Nuteistojo ar suimtojo pageidavimu, vietoj vieno trumpalaikio pasimatymo gali būti suteikti trys vaizdo ar telefoniniai skambučiai.

Taip pat uždraudžiamos visų kategorijų nuteistųjų išvykos į namus.

Dėl visuomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovų, dvasininkų patekimo į įstaigas kiekvienu atveju individualiai sprendžia laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius.

Prašome visų laikytis nustatytų rekomendacijų, elgtis atsakingai, saugoti save ir kitus.

Rekomendacijas ir jų pakeitimą rasite čia:

http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/teisine-informacija/teises-aktai/kiti-teises-aktai.html

Informacija atnaujinta 2020 m. gruodžio 4 d. 12:26

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?