Naujienos

Informacija apie darbo organizavimą Kalėjimų departamento sistemoje

Informuojame, kad pakeistos Rekomendacijos Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, metu, patvirtintos Kalėjimų departamento direktorius 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-167.

Laisvės atėmimo vietų įstaigose:

- neorganizuojami nuteistųjų ir suimtųjų ilgalaikiai pasimatymai;

- nuteistojo ar suimtojo pageidavimu, vietoj vieno ilgalaikio pasimatymo gali būti suteikti penki vaizdo ar telefoniniai skambučiai;

- neorganizuojami nuteistųjų ir suimtųjų trumpalaikiai pasimatymai;

- nuteistojo ar suimtojo pageidavimu, vietojvieno trumpalaikio pasimatymo gali būti suteikti trys vaizdo ar telefoniniai skambučiai;

-vyksta susitikimai su gynėjais;

-išvykti už įstaigos ribų leidžiama tik atviroje kolonijoje, pusiaukelės namuose bausmę atliekantiems ir už pataisos įstaigos teritorijos ribųgyvenantiems  nuteistiesiems;

- dėl visuomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovų, dvasininkų patekimo į įstaigas kiekvienu atveju individualiai sprendžia laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius;

-neorganizuojami sporto ir kultūriniai renginiai patalpose;

-atviroje erdvėje sporto, kultūriniai renginiai organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, neviršijant nurodyto maksimalaus renginio dalyvių skaičiaus;

-visi į laisvės atėmimo vietų įstaigas įeinantys darbuotojai ar kiti asmenys turi turėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

-veido apsaugos priemones taip pat privalo dėvėti darbuotojai, turintys artimesnį nei vieno metro atstumo kontaktą su suimtaisiais ar nuteistaisiais, bei darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus.

Rekomendacijas ir jų pakeitimą rasite čia:

http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/teisine-informacija/teises-aktai/kiti-teises-aktai.html

Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 29 d. 15:35

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?