Naujienos

Dėl Vilniaus pataisos namų pareigūno pradėtas tarnybinis patikrinimas

Informuojame, kad vakar, lapkričio 15 d., Vilniaus pataisos namuose atliktas netikėtas į tarnybą atėjusių  pareigūnų patikrinimas, kurio metu vienam į tarnybą atėjusiam pareigūnui nustatytas lengvas neblaivumo laipsnis. Minėtas asmuo nušalintas nuo tarnybos. Dėl šio įvykio pradėtas tarnybinis patikrinimas.

Pareigūno stažas vidaus tarnybai – 18 metų 11 mėn.

Kalėjimų departamento vadovybė akcentuoja, kad bausmių vykdymo sistemos darbuotojams keliami aukšti elgesio standartai, į kiekvieną atvejį dėl netinkamo pareigų atlikimo ar kito darbo drausmės pažeidimo bus reaguojama principingai.

Primename, kad rugpjūčio mėn. atlikus netikėtą įeinančių į Laisvės atėmimo vietų ligoninę ir išeinančių iš jos asmenų patikrinimą, dviem šioje įstaigoje dirbantiems asmenims buvo nustatytas lengvas neblaivumo laipsnis. Atlikus tarnybinį patikrinimą, pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos, slaugytoja atleista iš darbo dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo.

Informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 16 d. 08:53

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?