Naujienos

Aptartos Lietuvos bausmių vykdymo sistemos strateginės kryptys

2021-10-05

Kalėjimų departamente vykusio susitikimo metu aptartos bausmių vykdymo sistemos strateginės veiklos kryptys. Susitikime dalyvavo Teisingumo ministerijos viceministras Elanas Jablonskas, patarėjas Rokas Uscila, Kalėjimų departamento vadovybė, darbuotojai, taip pat atstovai iš kitų Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų.

Vienas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginių tikslų – efektyvi ir moderni bausmių vykdymo sistema. Tam tikslui pasiekti Kalėjimų departamente sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta parengti Bausmių vykdymo sistemos įkalinimo įstaigų 2030 m. strategijos įgyvendinimo planą. Atsižvelgiant į šiuos uždavinius, Kalėjimų departamente organizuotas susitikimas su Teisingumo ministerijos atstovais, kurio metu aptarti Bausmių vykdymo sistemos įkalinimo įstaigų 2030 m. strategijos metmenys.

Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas, pristatydamas Bausmių vykdymo sistemos įkalinimo įstaigų 2030 m. strategijos metmenis, akcentavo, kad siūlomoje naujoje bausmių vykdymo sistemos misijoje – Kuriame paveikią ir orią aplinką pozityviam žmogaus elgesio pokyčiui ir visuomenės saugumui – telpa visi svarbiausi pataisos įstaigų veiklos aspektai, į kuriuos mes ir turime orientuotis.

Teisingumo ministerijos viceministras Elanas Jablonskas, kalbėdamas apie bausmių vykdymo sistemos reorganizaciją, akcentavo, kad svarbiausias dėmesys įgyvendinant pertvarką būtų skiriamas žmonėms, tiesiogiai dirbantiems su nuteistaisiais, ir kvietė sistemos darbuotojus būti aktyvius diskutuojant bei siekiant pertvarkyti sistemą iš esmės.

Bendrai sutarta, kad bausmių vykdymo sistemos modernumas priklauso nuo tinkamos infrastruktūros, inovatyvių darbo metodų, kompetentingų specialistų, kompleksinio požiūrio ir glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo, o veiklos efektyvumą lemia šių minėtų segmentų sąveika siekiant svarbiausio tikslo – kad iš įkalinimo įstaigos išėjęs asmuo kuo lengviau integruotųsi į visuomenę.

Pristatytai Bausmių vykdymo sistemos įkalinimo įstaigų 2030 m. strategijai įgyvendinti minėta Kalėjimų departamente sudaryta darbo grupė turi parengti planą ir procesų schemas.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 5 d. 18:35