Naujienos

Susitikimas su Vilniaus arkivyskupijos Caritas atstove

2021-10-13

Įsibėgėjus iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos procesui (nuo šių metų pradžios bausmių vykdymo sistemoje bendradarbiaujant su savivaldybėmis įgyvendinamas nuteistųjų palydėjimo-pasitikimo modelis, kai su į laisvę paleidžiamais ir paleistais asmenimis dirba socialiniai darbuotojai) su pataisos įstaigomis glaudžiai bendradarbiauja Vilniaus arkivyskupijos Caritas Nutiestųjų konsultavimo centro darbuotojai.

Spalio 12 d. Panevėžio pataisos namuose lankėsi Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinė darbuotoja Aistė Natkevičiūtė. Atėjusioms į susitikimą nuteistosioms socialinė darbuotoja papasakojo, kokios pagalbos nuteistosios gali tikėtis iš socialinio darbuotojo laisvėje, bei pristatė Nuteistųjų konsultavimo centro išleistą leidinį ,,Ką reikia žinoti atliekant bausmę ir besiruošiant išeiti į laisvę – Teisės aktų gidas“. Viešnia atidžiai išklausė, kas moterims kelia nerimą, ir baimę dėl grįžimo į laisvę – tai ir įsidarbinimo, sveikatos priežiūros paslaugų gavimo, vaikų susigrąžinimo, gyvenamosios vietos neturėjimo, įsiskolinimų antstoliams gražinimo klausimai. A. Natkevičiūtė pažymėjo, kad užsivėrus pataisos namų durims jos nebepaliekamos vienos su visomis problemomis, kad laisvėje yra pasirengę joms padėti žmonės – socialiniai darbuotojai. Ji kvietė vilnietes, sugrįžusias į laisvę, apsilankyti Vilniaus arkivyskupijos Caritas Nutiestųjų konsultavimo centre ir pasinaudoti tiek socialinio darbuotojo, tiek visais teisiniais klausimais konsultuojančio teisininko pagalba.

Per devynis šių metų mėnesius į Vilniaus miestą iš Panevėžio pataisos namų išvyko 40 moterų. Visos jos kreipėsi į Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinę darbuotoją Aistę Natkevičiūtę ir reikiama pagalba joms buvo suteikta.

 
 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 13 d. 14:50