Naujienos

Sprendžiama, kaip suvaldyti nuteistųjų pasišalinimus iš atvirųjų kolonijų

2022-09-08

Nuo 2023 metų sausio 1 dienos keičiasi teisinis reglamentavimas, leidžiantis atviro tipo įkalinimo įstaigose esančius nuteistuosius grąžinti į uždaro tipo įkalinimo įstaigas, jeigu jie neatitinka tam tikrų sąlygų arba padaro tam tikrus nusižengimus. Pavyzdžiui, jeigu nuteistasis niekur nedirba ir nesimoko, jeigu kelia pavojų įstaigos darbuotojams arba turi tam tikrų nuobaudų. Tokiu būdu siekiama užkardyti nuteistųjų pasišalinimus iš atvirųjų kolonijų. Tokių pasišalinimų skaičiuojama kone kiekvieną savaitę. Vien šiemet ikiteisminiai tyrimai dėl pasišalinimo buvo pradėti 76 nuteistiesiems, ligi šiol ieškoma 23 nuteistųjų, negrįžusių ar pasišalinusių iš atvirųjų kolonijų. Kalėjimų departamentui pavaldžiose atviro tipo įkalinimo įstaigose iš viso yra per 600 nuteistųjų.

Kalėjimų departamente surengtas pasitarimas – ieškoma sprendimų ir konkrečių siūlymų iš įkalinimo įstaigų specialistų, kaip suvaldyti situaciją ne tik teisinio reglamentavimo, bet ir vidaus tvarkos bei nuteistųjų priežiūros priemonėmis, kad jie nepiktnaudžiautų atviro tipo įkalinimo įstaigose suteikiamomis laivėmis ir teisėmis.

Atvirosiose kolonijose, pusiaukelės namuose bausmę atliekantys nuteistieji turi teisę išeiti už įkalinimo įstaigos teritorijos ribų vykdami į darbą, apsipirkti, pas medikus, mokslo, įsidarbinimo, pasimatyti su artimaisiais ir panašiais reikalais.

Vis dėlto nuo 2020 metų, kai ėmė veikti atvirosios kolonijos, vis aštresnė problema, kad kai kurie bausmę šiose įstaigose atliekantys asmenys laiku nesugrįžta po išvyko arba iš viso nesugrįžta, pasišalina iš pačios įstaigos teritorijos, kuri paprastai apsaugota kur kas paprastesnėmis priemonėmis ir pareigūnų priežiūra lyginant su uždaro tipo įkalinimo įstaigomis.

Pasitarimo metu įvardintos nuteistųjų neatsakingumo ir piktnaudžiavimo priežastys. Nuteistųjų priklausomybės – viena dažniausių. Dažnai bausmę atliekantys žmonės negrįžta į atvirąsias kolonijas dėl to, kad būna apsvaigę nuo narkotikų arba alkoholio. Taip pat dėl tos pačios priežasties – priklausomybės svaiginimuisi – ryžtasi neteisėtam pasišalinimui.

Pareigūnai siūlydami galimus pasišalinimų suvaldymo būdus įvardijo apykojes, kurias galima būtų uždėti turintiems priklausomybių, linkusiems pabėgti arba jau praeity pasišalinusiems nuteistiesiems juos išleidžiant į laisvę. Taip pat tartasi daugiau palaikyti ryšį su nuteistųjų darbdaviais, kad iškart informuotų apie neatvykusius į darbą arba pasišalinusius darbuotojus. Kalbėta apie galimybes, kad išleidžiami į laisvę nuteistieji būtų patikrinami tose vietose, kur lankosi. Pataisos įstaigų darbuotojai ketina daugiau keistis informacija, taikyti kardomąsias priemones, jeigu nuteistųjų atžvilgiu pradedami ikiteisminiai tyrimai.

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 8 d. 17:40