Naujienos

Nuteistųjų darbinę veiklą organizuos Kalėjimų departamentas

2022-09-09

Kalėjimų departamento Darbinės veiklos organizavimo skyrius perima nuteistųjų darbinės veiklos organizavimą. Šie pokyčiai bus įgyvendinti Teismui patvirtinus nemokumo administratoriaus prašymą pradėti valstybės įmonės „Mūsų amatai“ bankroto procedūrą. Kalėjimų departamentas taip pat planuoja įtraukti verslą šiai veiklai vykdyti.

 

Restruktūrizuojamos valstybės įmonės „Mūsų amatai“ restruktūrizavimo plano vykdymo procesą prižiūrėjęs nemokumo administratorius, įvertinęs pastarojo pusmečio įmonės finansinę padėtį, besikeičiančias jos išlaikymo ir žaliavų kainas bei bendrą situaciją rinkoje, nusprendė, kartu su įmonės administracijos vadove bendru pareiškimu, kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir bankroto bylos iškėlimo, taikant laikinąsias apsaugos priemones.

 

Nuo 2014 metų veikusi valstybės įmonės „Mūsų amatai“ įdarbindavo ir apmokydavo nuteistuosius asmenis laisvės atėmimo vietose, suteikdavo jiems profesinių įgūdžių ir žinių, užtikrindavo nuteistų asmenų užimtumą, parengdavo darbinei veiklai išėjus į laisvę, taip pat padėjo parengti nuteistuosius asmenis integracijai į visuomenę ir išmokyti gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis.

 

Įkalinimo įstaigose laisvos rinkos sąlygomis veikusios įmonės veikla ilgainiui tapo nuostolinga. Nuostolingą ūkinę veiklą lėmė keletas priežasčių: specifinė veiklos vykdymo vieta, nekompetentingas ir aplaidus įmonės valdymas, veiklos kontrolės neužtikrinimas, netinkami ir net galimai nusikalstami kai kurių buvusių įmonės vadovų veiksmai, padarę didelę finansinę žalą įmonei.

 

Dėl šių priežasčių 2019 metais VĮ „Mūsų amatai“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla. 2020 metų pradžioje Vilniaus apygardos teismas patvirtino įmonės restruktūrizavimo planą ir nustatė 4 metų terminą, per kurį turi būti šis planas įgyvendintas. Įmonė įvykdė restruktūrizavimo plane numatytus įsipareigojimus 2020-2021 metams, tačiau 2022 metais išaugus žaliavų kainoms bei daugeliui verslo partnerių sustabdžius veiklą, įmonei nepavyko stabilizuoti finansinės padėties ir padidinti pardavimų apimčių. Keletas buvusių įmonės vadovų buvo nušalinti nuo pareigų ir jiems yra pradėti ikiteisminiai tyrimai. Kai kuriems buvusiems įmonės vadovams teismuose yra pareikšti civiliniai ieškiniai dėl žalos atlyginimo.

 

Pagal Valstybės valdomų įmonių pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planą, patvirtintą Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. pasitarimo sprendimu numatyta, kad iki 2023 m. vasario 1 d. turi būti atliktos visos valstybės įmonės „Mūsų amatai“ likvidavimo procedūros ir minėta įmonė išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

Tai turėjo būti padaryta įgyvendinus teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą ir įvykdžius prievoles kreditoriams. Tačiau dėl minėtų priežasčių ir ekonominių pokyčių, kuriuos lėmė prasidėjęs karas Ukrainoje, įmonė prarado nemažai klientų, buvo priversta iš dalies stabdyti veiklą, o jos likvidavimas tapo įmanomas tik per bankroto procedūrą.

 

Nutraukti restruktūrizavimo bylą ir pradėti bankroto procedūrą valstybės įmonei „Mūsų amatai“ prašoma taikant laikinąsias priemones. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos būtų sudarytos galimybes sklandžiai perkelti nuteistųjų asmenų resocializacijos, darbines ir užimtumo veiklas Kalėjimų departamentui. Taip būtų sudarytos sąlygos nuteistiesiems asmenims nepertraukiamai išlaikyti darbinius įgūdžius, įgyti naujų gebėjimų ir nuosekliai pasirengti integravimuisi į visuomenę. Kalėjimų departamentas planuoja aktyviai įtraukti verslą šiai veiklai vykdyti.

 
 
Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 13 d. 10:22