Naujienos

Lygtinis paleidimas – galimybė ne tik nuteistiesiems, bet ir visuomenei

2014-05-14

Lygtiniu paleidimu ne tik skatinamas pozityvus nuteistųjų elgesys įkalinimo įstaigose, stiprinami resocializacijos, integracijos siekiai, bet sprendžiama mūsų šaliai itin aktuali įkalinimo įstaigų perpildymo problema, taupomos biudžeto lėšos.

2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų tvarkai, Lietuvos įkalinimo įstaigose veiklą pradėjo Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – Komisijos). Iki minėtos datos sprendimus dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo priimdavo apylinkių teismai ir visuomenė negalėjo dalyvauti sprendžiant dėl jos narių grąžinimo į laisvę bausmei dar nesibaigus.

Laisvės atėmimo vietų įstaigose įkūrus 14 Komisijų, situacija pasikeitė. Kiekviena Komisija sudaryta iš 8 narių, pusę kurių (4) privalomai sudaro visuomenės atstovai.

Visuomenė, bendruomenė, per savo aktyvius narius (asociacijų, religinių bendruomenių ar bendrijų, švietimo įstaigų, kitų institucijų ar įstaigų atstovus) gavo teisę dalyvauti nuteistųjų pataisos, reabilitacijos procesuose, priimti sprendimus dėl nuteistų asmenų grąžinimo atgal į neizoliuotos visuomenės gretas.

Nuo 2014 m. sausio d. iki 2014 m. gegužės 1 d. Komisijos rinkosi į 122 posėdžius, kuriuose išnagrinėjo 1082 nuteistųjų prašymus dėl jų lygtinio paleidimo. Komisijos nutarė 584 nuteistuosius lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos. Teismams pritarus daugiau nei pusei Komisijos siūlymų, taikant naują lygtinio paleidimo tvarką, į laisvę paleista 310 nuteistųjų.

Tikimės, kad visuomenės atstovams toliau aktyviai dalyvaujant Komisijų veikloje, dar didesnis skaičius nuteistųjų galės integruotis į visuomenę su probacijos pareigūnų priežiūra bei pagalba.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. gegužės 14 d. 14:16