Naujienos

„Alfa kurso“ dalyviams – šventinis renginys

2014-05-16

Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje 2014 m. gegužės 15 d. vyko šventinis renginys nuteistiesiems, skirtas krikščioniškojo „Alfa kurso“ pabaigai.
Nuo 2014 m. vasario 6 d. Lietuvos Carito „Kalinių globos ir integracijos“ projekto remiami savanoriai vykdė Nuteistųjų dorovinių vertybių ugdymo programą – „Alfa kursą“. Per šį laikotarpį įvyko 12 susitikimų, kurių metu nuteistieji buvo supažindinti su krikščionybės pagrindais, Dievo veikimu Bažnyčioje bei kiekvieno asmens gyvenime.
Nuteistiesiems padėkos ir sveikinimo žodžius tarė „Alfa kurso“ savanorių grupės vadovas Aurimas Šukys, Lietuvos Carito „Kalinių globos ir reintegracijos“ projekto koordinatorius Vytautas Ilevičius, Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos direktorius Gintaras Vėbras ir Kauno cerkvės stačiatikių dvasininkas Igor Rinkevič. Nuteistiesiems, dalyvavusiems programoje, buvo įteikti pažymėjimai ir atminimo dovanėlės.
Baigiamojo „Alfa kursą“ renginio metu matėsi džiugus jaudulys nuteistųjų širdyse. Kursų metu, klausantis paskaitų, mokantis dalintis savo tikėjimo patirtimi, augo ir šių asmenų bendrystė. Baigiantis kursui, nuteistieji tapo drąsesni, daug daugiau sužinojo apie save ir gyvenimą, taip pat išmoko dalintis ne tik tikėjimo bendryste, bet ir kasdieniniais džiaugsmais ir rūpesčiais.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. gegužės 16 d. 11:46