Naujienos

Apklausos rezultatai: Kauno TI laikomi suimtieji ir nuteistieji bei bendradarbiaujančios organizacijos ir ūkio subjektai įvertino įstaigos darbuotojų mandagumą

2014-06-13

Įgyvendinant projekto „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“ veiklą 1.2.2 „Veiklos įsivertinimui atlikti reikalingos apklausos vykdymas“, 2014 m. balandžio-gegužės mėn. Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo vykdomas visuomenės nuomonės tyrimas įstaigų veiklai ir jų teikiamų paslaugų įvertinimui atlikti. Tyrime dalyvavo ir anketas pildė abiejų įstaigų buvę ir esami nuteistieji ir suimtieji, suimtųjų ir nuteistųjų artimieji, giminės ir draugai, bendradarbiaujančių su minėtomis įstaigomis teisėsaugos institucijų atstovai bei bendradarbiaujančių ūkio subjektų ir organizacijų atstovai.

Teisėsaugos institucijų, bendradarbiaujančių ūkio subjektų ir kitų organizacijų atstovai pastebėjo, jog Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai yra per daug apkrauti biurokratinių raštų rengimu. Apibūdindami žmogiškuosius faktorius, tyrimo anketas pildę bendradarbiaujančių ūkio subjektų ir organizacijų atstovai, aukštais balais įvertino tai, kad bendradarbiavimas su Kauno tardymo izoliatoriumi vyksta nepažeidžiant dokumentų rengimo taisyklių, Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, darbuotojai yra mandagūs ir paslaugūs. Itin teigiamai įvertinta įstaigos internetinė svetainė - 9,4 balo iš 10 galimų skirta informacijos, skelbiamos įstaigos interneto svetainėje ir kitoje viešojoje erdvėje apie įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas, pakankamumas.

Kauno tardymo izoliatoriuje laikomi suimtieji ir nuteistieji taip pat įvertino tai, jog Kauno tardymo izoliatoriaus atskirų grupių darbuotojai yra mandagūs, laikosi įstatymų. Suimtųjų ir nuteistųjų nuomone, vienu iš aukščiausių balų įvertinta įstaigoje suteikiama galimybė mokytis, mėgstamos literatūros įstaigos bibliotekoje gausa bei informacijos apie įstaigos vidaus prieinamumas. Žemesni balai skirti vertinant sportinių renginių pakankamumą bei supažindinimą su įdarbinimo galimybėmis ir užimtumu išėjus į laisvę.

Reikšdami nuomonę apie įstaigos buitines sąlygas, suimieji  ir  nuteistieji  geriausiai įvertino konfliktų nebuvimą su pareigūnais (būrių viršininkais, pareigūnais) bei vadovybe.

Suimtųjų ir nuteistųjų artimieji, giminės ir draugai, besikreipiantys į įstaigą ir besinaudojantys įstaigos administracinėmis paslaugomis, įstaigos darbuotojus teigiamai įvertino už savo darbo išmanymą, mandagumą ir  paslaugumą. Žemiausiais balais suinteresuoti asmenys  vertino  paslaugų  suteikimo  terminą  bei  informacijos  bei paslaugų suteikimo procedūrų biurokratiškumą.

Buvusių Kauno tardymo izoliatoriuje suimtųjų ir nuteistųjų atsakymai apie buitines sąlygas, užimtumą, santykius su įstaigos darbuotojais, pasiskirstė panašiai kaip ir esamų Kauno tardymo izoliatoriuje suimtųjų ir nuteistųjų atsakymai.

Teisėsaugos institucijų, su kuriomis bendradarbiauja Kauno tardymo izoliatorius, atstovai pačius aukščiausius balus už bendradarbiavimo kokybę skyrė įstaigos vadovybei. Teisėsaugos institucijos bendradarbiavimą su Kauno tardymo izoliatoriumi apibūdina kaip vykstantį nepažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo nuostatų, laikantis nustatytų laiko terminų ir dokumentų rengimo taisyklių, pabrėžiama, jog darbuotojai yra mandagūs ir paslaugūs. Nors pripažįstama, jog procedūros dažnai yra biurokratiškos, vis dėlto Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai atsižvelgia į pastabas ir yra linkę ieškoti kompromisinių sprendimų.

Tyrimo dalyviai anketose galėjo atsakyti į standartizuotus klausimus ir patys įrašyti pastabas bei pasiūlymus. Buvo siūloma daugiau teikti visuomenei  informacijos apie save, užsiimti švietėjiška veikla ir prevencija; labiau skatinti bendradarbiavimą su įmonėmis. Taip pat Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai paraginti didinti studentų atliekamos praktikos efektyvumą bei teikti pasiūlymus, kaip geriau paruošti studentus.

Šis sociologinis tyrimas buvo techniškai sudėtingas dėl tikslinių grupių, dalyvavusių apklausoje, įvairovės. Tyrimo rezultatai pateisino įdėtų pastangų apimtį ir manytina, jog iš įvairių pozicijų pateiktos nuomonės sudaro išties išsamų vaizdą apie stipriąsias ir tobulintinas Kauno tardymo izoliatoriaus veiklos sritis.

Tyrimą vykdė Uždaroji akcinė bendrovė „Socialinės informacijos centras“.

Paslauga apmokėta iš Europos socialinio fondo lėšų, skirtų įgyvendinti  projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. birželio 13 d. 19:15