Naujienos

Pravieniškių pataisos namų kolektyvas vieni pirmųjų jau turi kolektyvinę sutartį

2015-04-20

2015 m. balandžio 20 d. įstaigoje vyko Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesines sąjungos ir Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos kolektyvinės sutarties pasirašymo ceremonija. Šį svarbų ir tam tikra prasme istorinį įstaigai dokumentą kelis mėnesius rengė ir tobulino didelė įstaigos kolektyvo narių komanda.

Renginyje dalyvavo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktorius Virginijus Ceslevičius, Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Tomas Vaitkunskas,  Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algimantas Laukaitis, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus pavaduotojai ir šios įstaigos kolektyvinių derybų dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kolektyvinės sutarties sudarymo komisija.

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vadovas  Virginijus Ceslevičius padėkojo įstaigos kolektyvinių derybų komisijai už atliktą svarbų ir didelį darbą, pasveikino su sėkmingu galutiniu rezultatu, kuris įpareigos sutarties šalis dar daugiau ir atsakingai dirbti. Direktorius pabrėžė, kad šios sutarties buvimu suinteresuoti visi – tiek visų grandžių darbuotojai, tiek ir įstaigos vadovas, kuris nuo šiol turės naujų ir veiksmingų instrumentų įvairioms probleminėms įstaigos administravimo situacijoms spręsti.

Gero tolimesnio bendradarbiavimo ir teigiamų perspektyvų linkėjo Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Tomas Vaitkunskas, Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algimantas Laukaitis.

Derybinės grupės dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kolektyvinės sutarties vadovas Virginijus Zabarauskas (darbuotojų atstovų grupės derybų komisijoje vadovas) priminė apie kolektyvinės sutarties rengimo eigą, sunkiausiai įveiktus derybų aspektus ir laukiančius darbus įgyvendinant kolektyvinę sutartį. Grupės vadovas nuotaikingomis nuotraukomis priminė visą darbo grupės veiklos retrospektyvą, pajuokavo, kad renkant draugiškiausiai dėl kolektyvinės sutarties susiderėjusį kolektyvą, profesinių sąjungų vadovai turėtų pasirinkti būtent Pravieniškių įstaigą.

Nuomonę apie parengtą kolektyvinę sutartį ir lūkesčius ją įgyvendinant išsakė 1-o sektoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininkas Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos atstovas Dainius Čekauskas (Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės derybų komisijoje vadovas).

Įstaigos ir profesinių sąjungų vadovams iškilmingai pasirašius Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos  kolektyvinę sutartį, Virginijus Ceslevičius padėkojo profesinių sąjungų pirmininkams už sėkmingą bendradarbiavimą ir išreiškė viltį, kad šis įstaigai istorinis momentas – tai nauja geros patirties ir dar glaudesnio bendradarbiavimo pradžia. Įamžinant šias intencijas direktorius abiejų profesinių sąjungų vadovams įteikė po padėkos raštą.

2014 m. spalio 29 d. įstaigoje vyko pirmasis kolektyvinių derybų darbo grupių posėdis, kuriame pasirašytas susitarimo protokolas dėl kolektyvinių derybų pradžios ir sudaryta šių derybų komisija. Derybų komisijai parengus Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kolektyvinės sutarties projektą, jis buvo pristatytas įstaigos darbuotojams, kurie turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę dėl pritarimo ar nepritarimo šiai sutarčiai, atliktos šio projekto derinimo su darbuotojais procedūros. Įstaigos kolektyvinės sutarties projektui savo parašais pritarė daugiau kaip pusė darbuotojų.

2014 m. liepos 23 d.  buvo pasirašyta Lietuvos bausmių vykdymo sistemos įstaigų šakos kolektyvinė sutartis. Viena iš esminių šios sutarties nuostatų skelbia apie palankių sąlygų sukūrimą deryboms dėl  kolektyvinių sutarčių sudarymo bausmių vykdymo sistemos įstaigose. Tikimasi, kad naujai parengta įstaigos kolektyvinė sutartis leis perkelti įstaigos vadybinius procesus į aukštesnį lygmenį, padės sėkmingiau įgyvendinti darbuotojų atstovavimo bei jų dalyvavimo priimant sprendimus principus.

 

 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos informacija

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. balandžio 20 d. 16:17