Naujienos

Kalėjimų departamentas grąžino neatplėštus vokus

2014-09-09

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas)  informuoja, kad privataus subjekto atrankos valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektas „Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus m. centrinės dalies 1-asis etapas“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  56 str. 1 d. 1 p., yra vykdomas neskelbiamų derybų būdu. Į derybas kviečiami vykusiam konkurenciniam dialogui pasiūlymus pateikę tiekėjai, kurie atitiko perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus ir dėl jų kvietimo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimas vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.
2014-09-08 AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ pateikė Kalėjimų departamentui du vokus, kuriuos rašte nurodė kaip pasiūlymą  konkursui „Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus m. centrinės dalies 1-asis etapas“.
Viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi  minėtas aplinkybes, ir atsižvelgiant į tai, kad dėl tiekėjo AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“, veikusio pagal jungtinės veiklos sutartį, dalyvavimo neskelbiamose derybose nėra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas ir AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ nekviečiami dalyvauti neskelbiamose derybose, 2014-09-09 grąžino neatplėštus AB „City Service“  pateiktus vokus.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. rugsėjo 23 d. 13:34