Naujienos

Teisme – dar viena „City Service“ nesėkmė dėl Lukiškių kalėjimo iškeldinimo konkurso

2014-09-23

Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ūkio subjektų grupės AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ ieškinį atsakovui Kalėjimų departamentui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Teismas ieškovų ieškinį atmetė.
Pirmosios instancijos teismas priėmė išvadą, kad Kalėjimų departamento sprendimai atmesti ūkio subjektų grupės AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ paraišką laikytini teisingais ir teisėtais. Teismo vertinimu, Kalėjimų departamentas pagrįstai nustatė, kad ieškovų kartu su paraiška pateikti kvalifikaciniai duomenys neįrodo, jog ieškovai turi įdiegtą kokybės valdymo sistemą statybos darbams. Perkančiosios organizacijos prašymu AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ pateiktų duomenų apie savo kvalifikaciją nepatikslino.
Vilniaus apygardos teismas ankstesnėje civilinėje byloje ūkio subjektų grupės AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ argumentus dėl Viešųjų pirkimų procedūros pažeidimo taip pat pripažino nepagrįstais ir 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu ieškovų ieškinį atmetė. Šioje byloje Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija, siekdama iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslus, galėjo ir turėjo persvarstyti savo sprendimus ir atnaujinti pirkimo procedūras.
Pažymėtina, kad Kalėjimų departamente sudaryta Viešojo pirkimo komisija 2013 m. spalio 22 d. konkurso dalyvio – AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ pasiūlymą atmetė, nes pasiūlyme pateiktas finansinis modelis neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.
AB „City Service“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Realco statyba“ apskundus Viešojo pirkimo komisijos sprendimą, Viešųjų pirkimų tarnyba atliko pirkimo vertinimą ir nustatė, kad šis konkurso dalyvis neatitinka konkurencinio dialogo pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Viešojo pirkimo komisija 2014 m. gegužės 22 d. nusprendė atmesti AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, paraišką, nes šis dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.
AB „City Service“ kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Realco statyba“ skundė šiuos sprendimus Viešųjų pirkimų tarnybai, Teisingumo ministerijai, Vyriausybei, Valstybės kontrolei, Specialiųjų tyrimų tarnybai, tačiau visi šie skundai buvo pripažinti nepagrįstais.
Šiuo metu nėra nė vieno teismo sprendimo, kuris patvirtintų AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ teiginius dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos galimai neteisėtų veiksmų ir sprendimų.
Visus AB „City Service“ ir UAB „Realco statyba“ prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones (tai yra, stabdyti konkursą) teismai atmetė taikydami prioritetą projekto vykdymui.

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. lapkričio 11 d. 16:29