Naujienos

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sulaukė tarptautinio įvertinimo

2014-05-09

2014 m. balandžio mėn. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sulaukė Europos kalėjimų ir pataisos tarnybų organizacijos (The European Organisation of Prison and Correctional Services, toliau – EuroPris) prezidento Hans Meurisse pasirašyto narystės sertifikato su padėka už indėlį į organizacijos darbą stiprinant visuomenės saugumą, mažinant pakartotinį nusikalstamumą ir tobulinant kalinimo standartus ir praktiką Europoje.

EuroPris įkurta 2011 m. pradžioje siekiant gerinti bendradarbiavimą tarp Europos kalėjimų tarnybų. Organizacija vienija bausmių vykdymo sistemų specialistus, siekia, kad būtų užtikrintos etiškos ir žmogaus teisių apsauga pagrįstos kalinimo sąlygos bei padeda keistis bausmių vykdymo sistemoms aktualia informacija. Šiuo metu EuroPris jungia apie 20 valstybių kalėjimų tarnybas.

EuroPris tikslai: skatinti bausmių vykdymo sistemos specialistų veiklos galimybes ir profesionalumą Europoje; veikti kaip „ekspertų grupė“ kalėjimų klausimais Europos mastu; nepažeidžiant Europos Sąjungos ir Europos Tarybos nustatytų standartų, daryti įtaką Europoje formuojamai bausmių vykdymo politikai ir susijusiems teisės aktams; turėti patariamąjį balsą bausmių vykdymo politikos klausimais, nustatant esmines valdžios veiklos kryptis; skatinti tarpusavio santykius ir keitimąsi informacija su kitomis organizacijomis, dirbančiomis įkalinimo įstaigų ir baudžiamosios justicijos srityje Europoje ir už jos ribų, siekiant formuoti gerąją praktiką šioje srityje; įgyvendinti pirmiau minėtus tikslus vykdant bendradarbiavimą, finansavimo ir programinį darbą. Daugiau informacijos http://www.europris.org/

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. gegužės 12 d. 08:44