Naujienos

Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programa atveria galimybę Kalėjimų departamento veiklos tobulinimui

2013-09-26

Praėjusią savaitę grupė Kalėjimų departamento pareigūnų mokomojo vizito Danijoje metu lankėsi Danijos Teisingumo ministerijos Kalėjimų ir probacijos departamente, Vridløselille, Kopenhagos, Jyderup ir Østjylland valstybiniuose kalėjimuose. 

Mokomojo vizito dalyvių nuomone, lankantis Danijos bausmių vykdymo sistemos įstaigose daug sužinota apie racionalų įstaigų valdymą, personalo darbo sąlygas ir kvalifikacijos kėlimą, nuteistųjų reabilitaciją ir maksimalų užimtumą, fizinę ir dinaminę apsaugą, šiuolaikinių informacinių technologinių sistemų naudojimą tarnyboje. 

Šiuo vizitu baigtas vykdyti Kalėjimų departamento projektas „Kalėjimų saugumo užtikrinimo ir teisės pažeidimų prevencijos organizavimo patirtis Šiaurės šalyse“, kuris buvo  finansuojamas Šiaurės ministrų tarybos pagal Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą 2009 – 2013 m. Projekto tikslas – stiprinti tarptautinį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, žinių perdavimą ir keitimąsi patirtimi tarp Lietuvos ir Šiaurės šalių viešojo administravimo institucijų, siekiant sukurti efektyvesnius darbo metodus kalėjimų saugumo ir teisės pažeidimų prevencijos srityje. Įgyvendinant minėtą projektą Kalėjimų departamento pareigūnai jau lankėsi ir patirties sėmėsi Suomijos bausmių vykdymo sistemos įstaigose.

Mokomųjų vizitų metu užsimezgusi projektinė pažintis su Suomijos ir Danijos bausmių vykdymo sistemos įstaigomis bus toliau plėtojama stiprinant bendradarbiavimą pareigūnų mokymų, techninių priemonių diegimo ir socialinės reabilitacijos programų taikymo nuteistiesiems (suimtiesiems) srityse.

 
 
Informacija atnaujinta 2013 m. gruodžio 18 d. 14:08