Naujienos

Pataisos pareigūnai ir visuomenės sveikatos centrų atstovai aptarė bendradarbiavimo klausimus

2013-10-24

2013 m. spalio 23 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje vyko Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos visuomenės sveikatos centrų atstovų susitikimas. Šio susitikimo pagrindiniai tikslai – aptarti aktualius probleminius klausimus visuomenės sveikatos užtikrinimo laisvės atėmimo vietose srityse, taip pat tarpusavio bendradarbiavimo galimybes bei perspektyvas nuteistųjų prašymų ir skundų nagrinėjimo srityje.

Susitikime dalyvavo Kalėjimų departamento ir Vilniaus, Kauno, Alytaus, Šiaulių, Panevėžio ir Marijampolės visuomenės sveikatos centrų vadovai ir atstovai.

Kalėjimų departamento direktorius Artūras Norkevičius pažymėjo bausmių vykdymo institucijų ir visuomenės sveikatos centrų tarpusavio bendradarbiavimo svarbą siekiant, kad nuteistųjų skundų dėl sveikatos laisvės atėmimo vietose sąlygų ateityje būtų kuo mažiau. Reikalingos abipusės konsultacijos ir nuolatinis dalijimasis praktine nuteistųjų skundų nagrinėjimo patirtimi, tikslingos iniciatyvos tobulinant patvirtintus higienos normas reglamentuojančius teisės aktus.

Visuomenės sveikatos centrų atstovų savo pasisakymuose pozityviai įvertino Kalėjimų departamento pastangas užtikrinant teisės aktuose nustatytų higienos normų laisvės atėmimo vietose reikalavimus, pateikė informaciją apie nuteistųjų skunduose dažniausiai keliamus probleminius klausimus ir šių skundų nagrinėjimo rezultatus, pastebėtus tam tikro nuteistųjų piktnaudžiavimo skundo teise atvejus. Susitikimo metu vyravo dalykiška ir konstruktyvi bendravimo atmosfera.

Susutikimo dalyviams buvo pateikta bendra informacija apie Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos veiklą.

Svečiai apsilankė Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2-ojoje valdyboje, kurioje turėjo galimybę tiesiogiai susipažinti su nuteistųjų laikymo sąlygomis: gyvenamosiomis patalpomis, valgykla ir kitomis buitinės paskirties patalpomis, pasimatymų kambariais, baudos izoliatoriumi ir kamerų tipo patalpomis.

Tikimasi, kad. ateityje tokio pobūdžio susitikimai bus rengiami reguliariai, tarpusavio bendradarbiavimas bus dar glaudesnis ne tik aktualiais praktinės veiklos klausimais, bet ir teisėkūros srityje.

 
 
Informacija atnaujinta 2013 m. gruodžio 19 d. 10:14