Naujienos

Dėl konkurencinio dialogo „Privataus subjekto atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus m. centrinės dalies 1-asis et

2013-10-28

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) vykdo konkurencinio dialogo „Privataus subjekto atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus m. centrinės dalies 1-asis etapas“ įgyvendinimui (toliau – konkurencinis dialogas) procedūras.

Konkurencinio dialogo įgyvendinime pareiškė pageidavimą dalyvauti penki dalyviai. Viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) su kiekvienu iš dalyvių pravedė dialogus dėl trijų pakopų – techninės, finansinės ir teisinės. Dialogo tikslas – išgryninti geriausius dalyvių pasiūlymus, nustatant konkurencinio dialogo sąlygas, kurias vėliau patvirtino komisija.

Pagal komisijos patvirtintas galutines sąlygas, pasiūlymus pateikė tik trys dalyviai. Visų trijų dalyvių techniniai pasiūlymai atitiko konkurencinio dialogo sąlygose nustatytus reikalavimus. Nagrinėjant dalyvių finansinius pasiūlymus, komisijai iškilo klausimų dėl dalyvių pasiūlymų, tame tarpe ir dėl finansinių modelių, todėl visiems dalyviams buvo pasiūlyta paaiškinti ir patikslinti savo finansinius pasiūlymus (dviem iš jų finansinius modelius). Du dalyviai tinkamai paaiškino ir patikslino savo pasiūlymus.

Atkreiptinas dėmesys, kad visi konkurencinio dialogo dalyviai pateikė pasiūlymų nominalias (indeksuotas) 25 metų (visam partnerystės sutarties laikotarpiui) kainas su PVM, kurios viršija 2011 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 571 „Dėl partnerystės projekto įgyvendinimo“ (Žin., 2011, Nr. 61-2898) projektui 103.861,1 tūkst. litų skirtas lėšas.

Siekiant nustatyti realią projekto vertę pagal šiuo metu galiojančias rinkos kainas, Kalėjimų departamentas kreipėsi į galimybių studijos rengėją su prašymu patikslinti 2010 m. parengtą „Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų teritorijoje esančių nenaudojamų pastatų rekonstravimas į kalėjimą“ galimybių studiją ir pateikti pasikeitusių partnerystės sutarties sąlygų pagrindimą.

Gavus patikslintą informaciją dėl kainos, Kalėjimų departamentas priims sprendimą dėl viešojo pirkimo procedūrų.

2013 m. spalio 28 d. 13.45 Kalėjimų departamentas gavo dalyvio pretenziją. Komisija nedelsiant spręs klausimą dėl konkurencinio dialogo pirkimo procedūrų sustabdymo. Kalėjimų departamentas išnagrinės pretenziją ir priims motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneš pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuos apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.

Kalėjimų departamentas pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu papildomos informacijos apie konkurencinio dialogo pirkimo procedūrų vykdymą neteiks.

 
 
Informacija atnaujinta 2013 m. gruodžio 20 d. 14:11