Naujienos

Naujas projektas suteiks galimybę didinti veiklos valdymo rezultatyvumą

2013-11-07

Kalėjimų departamentas ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiklos valdymo procesų gerinimas kokybės vadybos priemonėmis“ finansavimo ir administravimo sutartį.

Projekto biudžete numatyta išlaidų suma – 450 000 Lt. Lietuva prie projekto prisideda skirdama 15 proc. lėšų. Likusi suma yra iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonei VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ skirtų lėšų.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2013 m. rugsėjo 20 d., o pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Šio projekto tikslas – didinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos valdymo efektyvumą bei rezultatyvumą įdiegiant projektų valdymo sistemą.

Projekto metu Kalėjimų departamente bus įdiegta projektų valdymo sistema, atitinkanti tarptautinio standarto LST ISO 21500:2012 reikalavimus projektų valdymui/vadybai. Projektų valdymo sistema bus paremta specialiai išvystytu IT sprendimu. Projekto tikslinė grupė yra Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai.

Projekto įgyvendinimas padidins tikslinės grupės kompetencijas kokybės vadybos ir projektų valdymo srityje, viešojo valdymo ir vidaus procesų administravimo procesai bausmių vykdymo ir probacijos sistemoje taps skaidresni, veiksmingesni, kokybiškesni.

Projekto įgyvendinimo eigoje numatoma: projektų valdymo procesų esamos situacijos analizės atlikimas; projektų valdymo procesų identifikavimas ir aprašymas grafinėmis schemomis pagal LST ISO 21500:2012 standarto reikalavimus; pagal LST ISO 21500:2012 standarto reikalavimus projektų valdymo sistemą reglamentuojančių dokumentų parengimas; projektų valdymo informacinių technologijų sprendimo parinkimas ir įdiegimas; įdiegto IT sprendimo naudotojų mokymai; kompiuterinės / techninės įrangos projektų valdymo sistemos diegimui ir testavimui įsigijimas; tarptautinės gerosios patirties kokybės vadybos ir projektų valdymo srityje perėmimas; bendrieji mokymai apie kokybės vadybą, vidinę komunikaciją, procesinį valdymą, lyderystę, ugdantįjį vadovavimą; specialieji mokymai apie projektų valdymą; projektų vadovų mokymai pagal tarptautinį projektų valdymo standartą.

Paslaugos įgyvendinimo viešojo pirkimo konkursą laimėjo uždaroji akcinė bendrovė „PricewaterhouseCoopers“.

 
 
Informacija atnaujinta 2013 m. gruodžio 18 d. 14:06