Metų

 

 

2022 metų ataskaitos


VIENO ASMENS  IŠLAIKYMUI VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ PANAUDOTŲ LĖŠŲ LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE ATASKAITA


NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS STATISTINĖ SUVESTINĖ


NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS SUVESTINĖ


IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS IR PAIMTŲ DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ STATISTINĖ ATASKAITA


RESOCIALIZACIJOS SKYRIŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA


2021 metų ataskaitos


VIENO ASMENS  IŠLAIKYMUI VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ PANAUDOTŲ LĖŠŲ LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE ATASKAITA

IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS IR PAIMTŲ DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ STATISTINĖ ATASKAITA

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS SUVESTINĖ

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS STATISTINĖ SUVESTINĖ

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PERSONALO ATASKAITA

RESOCIALIZACIJOS SKYRIŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA

ASMENŲ, ESANČIŲ LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS  LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOJE PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

2020 metų ataskaitos

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VIENO ASMENS  IŠLAIKYMUI VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ PANAUDOTŲ LĖŠŲ LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE 2020 M.

IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS IR PAIMTŲ DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ STATISTINĖ ATASKAITA

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS SUVESTINĖ

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ  NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS STATISTINĖ SUVESTINĖ

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONĖS  „MŪSŲ AMATAI“ PERSONALO ATASKAITA

RESOCIALIZACIJOS SKYRIŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA

ASMENŲ, ESANČIŲ LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA 

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS  LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOJE PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

2019 metų ataskaitos

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

NEPILNAMEČIŲ SUIMTŲJŲ SKAIČIAUS, SUDĖTIES IR JŲ KAITOS ATASKAITA

ASMENŲ, ESANČIŲ LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, SKAIČIAUS ATASKAITA

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS  LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOJE PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, ATASKAITA

IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS IR PAIMTŲ DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ STATISTINĖ ATASKAITA

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS SUVESTINĖ

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS STATISTINĖ ATASKAITA

RESOCIALIZACIJOS SKYRIŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA

VIENO ASMENS  IŠLAIKYMUI VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ PANAUDOTŲ LĖŠŲ LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE 2019 M. ATASKAITA

2018 metų ataskaitos

Kalėjimų departamento 2018 metų veiklos ataskaita

ASMENŲ, ESANČIŲ LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, SKAIČIAUS 2018 M. ATASKAITA

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE,  2018 M. ATASKAITA

DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE,  2018 M. ATASKAITA

DARBO SU SMURTAUTOJAIS ARTIMOJE APLINKOJE, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, 2018 M. ATASKAITA

IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, PAIMTŲ DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ IR KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS KALINIMO ĮSTAIGOSE 2018 M. ATASKAITA

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2018 M. SUVESTINĖ

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2018 M. ATASKAITA

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONĖS  „MŪSŲ AMATAI“ PERSONALO 2018 M. ATASKAITA

SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBŲ VEIKLOS 2018 M. ATASKAITA

NEPILNAMEČIŲ SUIMTŲJŲ SKAIČIAUS, SUDĖTIES IR JŲ KAITOS 2018 M. ATASKAITA

VIENO ASMENS  IŠLAIKYMUI VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ PANAUDOTŲ LĖŠŲ LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE 2018 M. ATASKAITA

2017 metų ataskaitos

Kalėjimų departamento 2017 metų veiklos ataskaita

VIENO ASMENS IŠLAIKYMUI VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ PANAUDOTŲ LĖŠŲ ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE 2017 M. SUVESTINĖ

NEPILNAMEČIŲ SUIMTŲJŲ SKAIČIAUS, SUDĖTIES IR JŲ KAITOS 2017 M. ATASKAITA

SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBŲ 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONĖS "MŪSŲ AMATAI" PERSONALO 2017 M. ATASKAITA 

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2017 M. SUVESTINĖ

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2017 M. SUVESTINĖ

IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, PAIMTŲ DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ IR KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS KALINIMO ĮSTAIGOSE 2017 M. ATASKAITA

DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2017 M. ATASKAITA

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2017 M.  ATASKAITA

ASMENŲ, ESANČIŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE  2017 M. SKAIČIAUS ATASKAITA

2016 metų ataskaitos

 KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

VIENO ASMENS IŠLAIKYMUI VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ PANAUDOTŲ LĖŠŲ ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE 2016 M. SUVESTINĖ

NEPILNAMEČIŲ SUIMTŲJŲ SKAIČIAUS, SUDĖTIES IR JŲ KAITOS 2016 M. ATASKAITA

SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBŲ 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONĖS "MŪSŲ AMATAI" PERSONALO 2016 M. ATASKAITA 

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2016 M. SUVESTINĖ

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2016 M. SUVESTINĖ

IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, PAIMTŲ DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ IR KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS KALINIMO ĮSTAIGOSE 2016 M. ATASKAITA

DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2016 M. ATASKAITA

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2016 M.  ATASKAITA

ASMENŲ, ESANČIŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE  2016 M. SKAIČIAUS ATASKAITA 

2015 metų ataskaitos

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

VIENO ASMENS IŠLAIKYMUI VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ PANAUDOTŲ LĖŠŲ ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE 2015 M. SUVESTINĖ

NEPILNAMEČIŲ SUIMTŲJŲ SKAIČIAUS, SUDĖTIES IR JŲ KAITOS 2015 M. ATASKAITA

SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBŲ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONĖS "MŪSŲ AMATAI" PERSONALO 2015 M. ATASKAITA 

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2015 M. SUVESTINĖ

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2015 M. SUVESTINĖ

IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, PAIMTŲ DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ IR KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS KALINIMO ĮSTAIGOSE 2015 M. ATASKAITA

DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2015 M. ATASKAITA

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2015 M.  ATASKAITA

ASMENŲ, ESANČIŲ PROBACIJOS TARNYBŲ ĮSKAITOJE  2015 M. SKAIČIAUS ATASKAITA 

2014 metų ataskaitos

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2014 M. VEIKLOS ATASKAITA

VIENO ASMENS IŠLAIKYMUI VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ PANAUDOTŲ LĖŠŲ ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE 2014 M.SUVESTINĖ

NEPILNAMEČIŲ SUIMTŲJŲ SKAIČIAUS, SUDĖTIES IR JŲ KAITOS 2014 M. ATASKAITA

SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBŲ 2014 M. VEIKLOS ATASKAITA 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PERSONALO 2014 M. SUVESTINĖ

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2014 M. SUVESTINĖ

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2014 M. SUVESTINĖ

IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, PAIMTŲ DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ IR KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS KALINIMO ĮSTAIGOSE 2014 M. ATASKAITA

DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2014 M. ATASKAITA

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2014 M.  ATASKAITA

ASMENŲ, ESANČIŲ PROBACIJOS TARNYBŲ ĮSKAITOJE  2014 M. SKAIČIAUS ATASKAITA

2013 metų ataskaitos

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2013 M. VEIKLOS ATASKAITA

VIENO ASMENS IŠLAIKYMUI VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ PANAUDOTŲ LĖŠŲ ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE 2013 M.SUVESTINĖ


NEPILNAMEČIŲ SUIMTŲJŲ SKAIČIAUS, SUDĖTIES IR JŲ KAITOS 2013 M. ATASKAITA


SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBŲ 2013 M. VEIKLOS ATASKAITA 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PERSONALO 2013 M. SUVESTINĖ

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2013 M. SUVESTINĖ

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2013 M. SUVESTINĖ

IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, PAIMTŲ DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ IR KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS KALINIMO ĮSTAIGOSE 2013 M. ATASKAITA

DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2013 M. ATASKAITA

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2013 M.  ATASKAITA

ASMENŲ, ESANČIŲ PROBACIJOS TARNYBŲ ĮSKAITOJE  2013 M. SKAIČIAUS ATASKAITA

 2008 - 2012 metai

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
Dokumentų sąrašas: 
 

 
VIENO ASMENS IŠLAIKYMUI PER DIENĄ, PANAUDOTŲ LĖŠŲ ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE 2012 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
NEPILNAMEČIŲ SUIMTŲJŲ SKAIČIAUS, SUDĖTIES IR JŲ KAITOS 2012 M. ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBŲ VEIKLOS 2012 M. ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PERSONALO 2012 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2012 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS 2012 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, PAIMTŲ DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ IR KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS KALINIMO ĮSTAIGOSE 2012 M. ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
DARBO SU NUTEISTAISIAIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2012 M. ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, 2012 M. ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
ASMENŲ, ESANČIŲ APYGARGŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, SKAIČIAUS 2012 M. ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2011 M. VEIKLOS ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
VIENAM ASMENIUI IŠLAIKYTI ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE PER DIENĄ PANAUDOTA LĖŠŲ. 2011 METŲ ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
NEPILNAMEČIŲ SUIMTŲJŲ SKAIČIUS, SUDĖTIS IR KAITA. 2011 METŲ ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO BEI JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PERSONALAS, 2011 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIUS, SUDĖTIS (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITA. 2011 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ ĮSKAITOJE, 2011 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBŲ VEIKLOS 2011 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
DARBO SU NUTEISTAISIAIS, ESANČIAIS REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ ĮSKAITOJE, 2011 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
ASMENŲ, ESANČIŲ REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ ĮSKAITOJE, SKAIČIAUS 2011 M. ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
IŠAIŠKINTA NETEISĖTŲ RYŠIŲ, PAIMTA DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ. KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ. 2011 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
IŠAIŠKINTA NETEISĖTŲ RYŠIŲ, PAIMTA DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ. KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ. 2011 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
VIENAM ASMENIUI IŠLAIKYTI ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE PER DIENĄ PANAUDOTA LĖŠŲ. 2010 METŲ ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO BEI JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PERSONALAS, 2010 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIUS, SUDĖTIS (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITA. 2010 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ ĮSKAITOJE, 2010 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBŲ VEIKLOS 2010 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
DARBO SU NUTEISTAISIAIS, ESANČIAIS REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ ĮSKAITOJE, 2010 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
ASMENŲ, ESANČIŲ REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ ĮSKAITOJE, SKAIČIAUS 2010 M. ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
IŠAIŠKINTA NETEISĖTŲ RYŠIŲ, PAIMTA DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ. KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ. 2010 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2009 METŲ VEIKLOS PAGRINDINIAI DUOMENYS

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
VIENAM ASMENIUI IŠLAIKYTI ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE PER DIENĄ PANAUDOTA LĖŠŲ. 2009 METŲ ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO BEI JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PERSONALAS, 2009 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIUS, SUDĖTIS (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITA. 2009 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ ĮSKAITOJE, 2009 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
DARBO SU NUTEISTAISIAIS, ESANČIAIS REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ ĮSKAITOJE, 2009 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBŲ VEIKLOS 2009 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
ASMENŲ, ESANČIŲ REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ ĮSKAITOJE, SKAIČIAUS 2009 M. ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
IŠAIŠKINTA NETEISĖTŲ RYŠIŲ, PAIMTA DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ. KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ. 2009 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO BEI JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ 2008 METŲ VEIKLOS PAGRINDINIAI DUOMENYS

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
VIENAM ASMENIUI IŠLAIKYTI ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE PER DIENĄ PANAUDOTA LĖŠŲ. 2008 METŲ ATASKAITA

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO BEI JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONIŲ PERSONALAS, 2008 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIUS, SUDĖTIS (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITA. 2008 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
DARBO SU NEPILNAMEČIAIS, ESANČIAIS REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ ĮSKAITOJE, 2008 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
DARBO SU NUTEISTAISIAIS, ESANČIAIS REGIONŲ PATAISOS INSPEKCIJŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ ĮSKAITOJE, 2008 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 
SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBŲ VEIKLOS 2008 M. SUVESTINĖ

Kalėjimų departamentas

 
  
Dokumentų sąrašas: 
 
 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. balandžio 18 d. 19:25