Naujienos

Šventė pataisos namuose

2015-10-02

Vakar, spalio 1 d., Alytaus pataisos namų koplyčioje vyko tikra šventė – naujai suremontuotos, puikiai atnaujintos Kristaus Karaliaus koplyčios atidarymas. Po 16 koplyčios veikimo metų nuo birželio vidurio buvo atliktas visapusiškas koplyčios remontas: pakeisti langai, durys, perdažytos sienos, lubos, pagaminti nauji sėdimieji suolai, atnaujintas apšvietimas, renovuotas religinis inventorius – altorius, sakykla. Menininkas visapusiškai ir originaliai atnaujino už altoriaus esančią fasadinę sieną, atliekančią religinės simbolikos funkciją. Svarbu paminėti, kad į remonto darbus aktyviai įsijungė nuteistieji – Alytaus pataisos namų bendruomenės nariai. Jie atliko koplyčios remonto parengimo, švarinimo, galutinio sutvarkymo darbus Tai skatina motyvuotai ir atsakingai darbuotis dėl tikslo, kad šventoje vietoje butų jaukiau.

Koplyčia yra Dievo namai. Čia lankydamiesi nuteistieji susimąsto apie gyvenimo prasmę, troškimą siekti teisingo gyvenimo, supranta, kad sąžiningas gyvenimas veda į stabilesnę tikrovę. Ir tam pasitarnauja katalikiškas tikėjimas, suteikdamas tikintiesiems vilties ir šviesos.

Koplyčios atidaryme ir Šventose mišiose dalyvavo nuteistieji, pataisos namų darbuotojai, svečių delegacijos nariai iš kaimyninės Lenkijos, šiomis dienomis atvykę bendradarbiavimo tikslais į Alytaus pataisos namus, Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras Gintautas Kuliešius, Miroslavo parapijos kunigas Antanas Matusevičius, Alytaus dekanato dekanas Arūnas Užupis ir kapelionas Artūras Matusevičius.

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. spalio 2 d. 12:55
 

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33