Naujienos

Aktuali psichologų konferencija Alytuje

2015-10-08

2015 m. spalio 6 d. Alytuje vyko Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovų ir laisvės atėmimo vietų Psichologinių tarnybų vadovų pasitarimas -konferencija ,,Nauji psichologo darbo iššūkiai pasikeitus bausmių vykdymą reglamentuojantiems įstatymams". Pasitarime dalyvavo Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus viršininkas Gintautas Klimavičius, šio skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Martinkevičienė, Vilniaus, Kybartų, Marijampolės pataisos namų, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus - pataisos namų, Šiaulių tardymo izoliatoriaus Psichologinių tarnybų atstovai. Konferencijos dalyvius priėmė ir susitikimą organizavo Alytaus pataisos namų Psichologinės tarnybos darbuotojai.

Pasitarimo-konferencijos metu aptarti aktualiausi su įstatymų pakeitimais ir bendra darbo praktika susiję klausimai: socialinio tyrimo išvados rengimas, individualaus socialinės reabilitacijos plano, rizikos vertinimo metodikų taikymas, pastebimi metodikų trūkumai bei galimi pokyčių pagrindimo būdai. Taip pat pasidalinta informacija apie taikomas programas, galimybes keistis jų aprašymais tarp įstaigų, sėkmingo jų taikymo pavyzdžiai. Aptarti ataskaitų formų pokyčiai, duomenų skaičiavimo ypatumai, būtinybė suvienodinti skaičiavimus, nes tik tokiu atveju bus galima palyginti įstaigų rezultatus.

Specialistai dalinosi idėjomis apie numatomus renginius, programų mokymus, nuolat vykstančius pokyčių ir informacijos apie psichologo darbą sklaidą. Susitikimas vyko neformalioje, ramioje aplinkoje, tad buvo ne tik pasidalinta gerąja patirtimi, bet trumpam pailsėta nuo darbinės aplinkos, įtampos ir streso. Susitarta, jog apie pasitarime kilusias idėjas, priimtus sprendimus bus informuotos ir kitos, pasitarime dėl įvairių priežasčių negalėjusios dalyvauti įstaigos bei nuteistųjų resocializacijos procese dalyvaujantys įstaigų skyriai.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2015 m. spalio 8 d. 12:17
 

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33