Asmens duomenų apsauga

 

Su asmens duomenų apsaugos srities teisėmis galima susipažinti Valstybinės duomenų apsaugos svetainės rubrikoje „Jūsų teisės“ adresu: https://www.vdai.lrv.lt/

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas: https://e-seimas.lrs.t/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/asr

Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 9 d. 11:36

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33