Aktualu (nuteistųjų artimiesiems)

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021-03-05 sprendimo “Dėl pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimo ir vykdymo būtinų sąlygų” nuostatų įgyvendinimo ir griežto laikymosi, atsižvelgiant į Kalėjimų departamento Ekstremalių situacijų operacijų centro 2021-03-05 priimtus sprendimus.

 

Alytaus pataisos namuose nuo 2021 m. kovo mėnesio organizuojami trumpalaikiai pasimatymai laikantis šių sąlygų:

1.1. trumpalaikiai pasimatymai galimi be fizinio kontakto, ne ilgesnės nei 1 val. trukmės;

1.2. į pasimatymą su kalinamuoju gali atvykti ne daugiau kaip du lankytojai, vienas iš kurių privalo būti pilnametis asmuo;

1.3. lankytojai ir kalinamieji viso pasimatymo metu privalo:

1.3.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;

1.3.2. dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (vienkartines medicinines kaukes ar respiratorius), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Pasimatymo metu kaukių leidžiama nedėvėti:

1.3.2.1 neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.3.2.2. vaikams iki 6 metų;

1.3.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis;

1.4. lankyti kalinamuosius gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) kuriems nėra privaloma izoliacija;

1.5. turi būti sudaryta galimybė matuoti lankytojų kūno temperatūrą;

1.6. šalia įėjimų į pasimatymų patalpas, gerai matomoje vietoje:

1.6.1. būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai tam skirtomis priemonėmis;

1.6.1. būtų pateikta informacija:

1.6.1.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.6.1.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.6.1.3. apie draudimą lankytis asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.

1.7. Pasimatymų patalpos turi būti išvėdinamos prieš kiekvieną pasimatymą.

1.8. Pasimatymų patalpos dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu po kiekvieno pasimatymo.

 

Primename, kad atvykstantiems į pasimatymus be išlygų galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ numatyti draudimai bei apribojimai, įskaitant ir aktualios redakcijos sprendimus dėl asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimo.

 

Alytaus pataisos namų administracija


 


 

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. keičiasi ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų suteikimo trukmė ir tvarka.

Nuteistiesiems bus leidžiami pasimatymai: ilgalaikiai iki 1 paros, trumpalaikiai iki 3 valandų.

Ilgalaikiai pasimatymai bus suteikiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

Trumpalaikiai pasimatymai neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų bus suteikiami su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

Su kitais lankytojais trumpalaikiai pasimatymai vyks specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas.

Taip pat informuojame, kad atvykusiems į ilgalaikius pasimatymus nebus galima įsinešti savo atsivežtų (atsineštų) maisto produktų, juos galėsite įsigyti Alytaus pataisos namų parduotuvėje.Siuntinių, perdavimų ir pasimatymų biuro darbo laikas

 

Savaitės dienos Į trumpalaikius pasimatymus Į ilgalaikius pasimatymus
Antradieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Trečiadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Ketvirtadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Penktadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Šeštadieniais nuo 8.30 val. iki 13.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.

PASTABA.Prašymai dėl apsipirkimo pateikiami nuo 11.00 val. iki 12.00 val.

Sekmadieniais ir pirmadieniais nedirba

 


 

Asmenys, norintys pervesti pinigus į  nuteistųjų asmenines sąskaitas, gali daryti pavedimus į Alytaus pataisos namų depozitinę sąskaitą.

 

Privalomi rekvizitai:

Gavėjas – Alytaus pataisos namai

Bankas – AB SWEDBANK, banko kodas 73000

Sąskaitos numeris – LT417300010146957713

Mokėjimo paskirties grafoje būtina nurodyti nuteistojo vardą, pavardę, gimimo datą.


Telefonas pasiteiravimui: (8 315) 53 679

Pastaba: Informacija apie nuteistų asmenų asmenines sąskaitas neteikiama.

 


 

Ilgalaikių pasimatymų su sugyventiniais statuso suteikimas


Kad būtų suteiktas ilgalaikis pasimatymus su sugyventiniu, suinteresuoti asmenys turi būti įstaigos direktoriaus sprendimu pripažinti sugyventiniais. Sugyventinių statusas suteikiamas pateikus įstaigos direktoriui, šiuos dokumentus:

- prašymą leisti ilgalaikius pasimatymus su sugyventiniu (prašymo forma pridedama);

- dokumentas, galintis būti įrodymu apie bendrą gyvenimą ne mažiau kaip vienerius metus neįregistravus santuokos, originalai arba notoro patvirtintos kopijos. Namų bendrijos, seniūnijos pažymos, pažyma apie bendrą gyvenamąją vietą ir kt. Dokumentuose turi būti nurodyta, kad pretenduojantys tapti sugyventiniais ne tik gyveno kartu, bet ir vedė bendrą ūkį ne mažiau kaip vienerius metus, nurodant konkretų laikotarpį. (Ši informacija visada tikrinama).

- pažymas (nuteistojo ir nuteistojo sugyventinės) apie šeimyninę padėtį iš Valstybės įmonės Registrų centro.

Įstaigos direktorius sprendimą leisti ar neleisti ilgalaikius pasimatymus su sugyventiniu priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Asmuo pateikęs prašymą apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.


Dėl gyventojų registro pažymų apie šeimyninę padėtį galima kreiptis: Valstybės įmonė Registrų centras, adresas: Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, telefonas (8 5) 268 8262, faksas (8 5) 268 8311.

Informacija atnaujinta 2021 m. kovo 8 d. 15:29

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos