Aktualu (nuteistųjų artimiesiems)

Informacija apie depozitinės sąskaitos pasikeitimą

 

Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų reorganizacijos nuo 2023 m. sausio 1d. keičiasi nuteistųjų asmeninių pinigų depozitinės sąskaitos numeris.

Asmenys, norintys pervesti pinigus į nuteistųjų asmenines sąskaitas, gali daryti pavedimus į Lietuvos kalėjimų tarnybos depozitinę sąskaitą.

Privalomi rekvizitai:

Gavėjas – Lietuvos kalėjimų tarnyba Alytaus kalėjimas

Bankas – AB Swedbank, banko kodas 73000

Sąskaitos numeris - Nr. LT92 7300 0101 7524 1801

Mokėjimo paskirties grafoje privaloma nurodyti nuteistojo vardą, pavardę, gimimo datą 

___________________________________________________________________________________________________  

Nuteistiesiems bus leidžiami pasimatymai: ilgalaikiai iki 1 paros, trumpalaikiai iki 3 valandų.

 

Ilgalaikiai pasimatymai bus suteikiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

Trumpalaikiai pasimatymai neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų bus suteikiami su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

Su kitais lankytojais trumpalaikiai pasimatymai vyks specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas.

Taip pat informuojame, kad atvykusiems į ilgalaikius pasimatymus nebus galima įsinešti savo atsivežtų (atsineštų) maisto produktų, juos galėsite įsigyti Alytaus pataisos namų parduotuvėje.Siuntinių, perdavimų ir pasimatymų biuro darbo laikas

 

Savaitės dienos Į trumpalaikius pasimatymus Į ilgalaikius pasimatymus
Antradieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Trečiadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Ketvirtadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Penktadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Šeštadieniais nuo 8.30 val. iki 13.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.

PASTABA. Prašymai dėl apsipirkimo pateikiami nuo 11.00 val. iki 12.00 val.

Sekmadieniais ir pirmadieniais nedirba

 

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33

 


  

Ilgalaikių pasimatymų su sugyventiniais statuso suteikimas


Kad būtų suteiktas ilgalaikis pasimatymus su sugyventiniu, suinteresuoti asmenys turi būti įstaigos direktoriaus sprendimu pripažinti sugyventiniais. Sugyventinių statusas suteikiamas pateikus įstaigos direktoriui, šiuos dokumentus:

- prašymą leisti ilgalaikius pasimatymus su sugyventiniu (prašymo forma pridedama);

- dokumentas, galintis būti įrodymu apie bendrą gyvenimą ne mažiau kaip vienerius metus neįregistravus santuokos, originalai arba notoro patvirtintos kopijos. Namų bendrijos, seniūnijos pažymos, pažyma apie bendrą gyvenamąją vietą ir kt. Dokumentuose turi būti nurodyta, kad pretenduojantys tapti sugyventiniais ne tik gyveno kartu, bet ir vedė bendrą ūkį ne mažiau kaip vienerius metus, nurodant konkretų laikotarpį. (Ši informacija visada tikrinama).

- pažymas (nuteistojo ir nuteistojo sugyventinės) apie šeimyninę padėtį iš Valstybės įmonės Registrų centro.

Įstaigos direktorius sprendimą leisti ar neleisti ilgalaikius pasimatymus su sugyventiniu priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Asmuo pateikęs prašymą apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.


Dėl gyventojų registro pažymų apie šeimyninę padėtį galima kreiptis: Valstybės įmonė Registrų centras, adresas: Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, telefonas (8 5) 268 8262, faksas (8 5) 268 8311.

Informacija atnaujinta 2023 m. balandžio 28 d. 14:24

Dėl pasimatymų kreiptis telefonu 8 315 511 33